Beredningen av den historiska, nya välfärdssamkommunen som kommer att erbjuda vittomfattande social-, hälso- och sjukvårdstjänster har nu officiellt kommit igång. På onsdagskvällen den 17 juni 2020 skålade den styrgrupp bestående av kommunrepresentanter för inledandet av beredningsarbetet i entrén till Vasa centralsjukhus Y-byggnad.

Kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt kunde till tisdagen den 16 juni 2020 meddela om de vill delta i beredningen av välfärdssamkommunen. Innan utgången av den utsatta tiden hade alla kommuner förutom Korsnäs och Malax meddelat att de går med i den nya samkommunen.

I praktiken betyder det här beslutet att de kommuner som går med i välfärdssamkommunen överför ansvaret för ordnandet av social- och hälsovården till den nya samkommunen. Den nya samkommunen kommer också att tillhandahålla specialiserad sjukvård för alla kommuner i distriktet.

Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2022. Den gemensamma beredningsgrupp som består av representanter för Kristinestad, Kaskö, Närpes, Laihela, Vasa, Korsholm, Vörå, Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre och Larsmo inledde sitt beredningsarbete genast på onsdagen den 17 juni 2020. Korsnäs och Malax som i det här skedet valde att inte delta i beredningen kan ännu gå med i samkommunen innan utgången av år 2020. Om kommunerna då väljer att gå med i samkommunen, så deltar de i beredningsprocessen från och med 1.1.2021.

Nu är 95,5 % av Vasa sjukvårdsdistrikts befolkning med i den nya samkommunen gällande social- primärvården, vilket är en mycket bra sak. Vi hoppas ändå att vi slutligen kan säga att områdets alla kommuner är med till dessa delar, konstaterar sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen på styrgruppsmötet gällande de beslut som tagits i kommunerna.

Grundavtalet för samkommunen för Österbottens välfärdsområde träder i kraft redan 1.1.2021. Då upphör Vasa sjukvårdsdistrikt att existera i sin nuvarande form, varvid det överför sitt ansvar för ordnandet av den specialiserade sjukvården till den nya samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Den nya samkommunen för välfärdsområdet tillhandahåller specialiserad sjukvård för alla kommuner i det tidigare sjukvårdsdistriktet oberoende av om kommunen har överfört sin social- och hälsovård till samkommunen eller inte.

18.06.2020 redaktion_toimitus