Den sammankomstbegränsning som råder i Österbotten, enligt vilken sammankomster ska begränsas till 10 personer, är i kraft till slutet av oktober. Invånarna uppmuntras att orka hålla ut och följa de givna instruktionerna, för det påverkar spridningen av epidemin. Antalet nya infektioner har sjunkit i distriktet.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på tisdagseftermiddagen den 20 oktober. Gruppen konstaterade att Vasa sjukvårdsdistrikt fortsättningsvis befinner sig i en spridningsfas, även om trenden går i en aning positivare riktning i fråga om nya infektioner. För närvarande är man ändå orolig för att epidemin nu håller på att spridas till riskgrupper, såsom till vårdhem, men även till skolor.

Gruppen bedömer läget från regionens perspektiv

Österbottens coronasamordningsgrupp är en regional och tvärsektoriell myndighetsaktör med en omfattande expertis, men vars befogenheter sträcker sig till att ge rekommendationer och starka rekommendationer. Gruppen bedömer epidemiläget alltid från hela regionens perspektiv och avger vid behov starka rekommendationer som gäller hela regionen. I och med att gruppen avger enhetliga anvisningar och rekommendationer som gäller i hela regionen blir det lättare för invånarna att följa dem.

Coronasamordningsgruppen samarbetar tätt med kommunerna i regionen och kan vid behov sammankomma raskt om kommunerna behöver beslut av gruppen. De kommunspecifika begränsningsbesluten fattas ändå från fall till fall i kommunerna eller av regionförvaltningsverket när besluten berör flera kommuner eller hela landskapet. Coronasamordningsgruppen har fått sitt uppdrag av social- och hälsovårdsministeriet. Alla begränsningar och rekommendationer som gäller i Österbotten kan läsas på Vasa centralsjukhus coronasida.

Begränsningarna är i kraft till slutet av oktober

I linje med de begränsningar som nu är i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikt får man inte arrangera tillställningar för över tio personer - varken inomhus eller utomhus. Dessa begränsningar som utfärdats av regionförvaltningsverket är i kraft till den 31 oktober.

Arbetsgruppen önskar att invånarna ska orka följa de givna rekommendationerna under de två följande veckorna.

– Det är inte långt till slutet av oktober. Bara vi nu orkar kämpa och följa anvisningarna så kan vi ha ett mycket bättre läge om två veckor, säger sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen.

Gruppen uppmuntrar också motions-, idrotts och hobbygrupper i alla åldersgrupper att orka iaktta de gällande begränsningarna. Sammankomstbegränsningen på 10 personer gäller i hela sjukvårdsdistriktet och är i kraft till slutet av oktober. Det här gäller även exempelvis körverksamhet för vuxna och grupper vid medborgarinstitut. Under de rådande begränsningarna kan fritidsverksamhet idkas exempelvis i mindre grupper och på alternativa sätt. De begränsningar som eventuellt måste införas i november är helt beroende av hur coronaepidemin utvecklas i Österbotten. Om läget blir bättre kan begräsningarna och rekommendationerna stegvis lindras med separata beslut.

– Vi kan var och en bidra till att läget blir bättre genom att sköta om vår handhygien, använda ansiktsmask, iaktta säkerhetsavstånd och iaktta de givna anvisningarna. Nu har vi alla tiders chans att visa att vi i Österbotten tillsammans också kan vända läget mot det bättre, säger Vasa centralsjukhus infektionsöverläkare Juha Salonen.     

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 27 oktober.

Mötesdeltagare

Marina Kinnunen, Vasa sjukvårdsdistrikt (VSVD), ordförande; Peter Nieminen, VSVD; Juha Salonen, VSVD; Tomas Häyry, Vasa stad; Heikki Kaukoranta, Vasa stad; Gun Kapténs, Larsmo; Miia Kaartinen, Regionförvaltningsverket; Jarkko Pirttiperä, K5; Timo Saari, NTM; Tuula Hannila-Handelberg, THL; Tiina Hirvioja, THL; Tia Väisänen, THL; Päivi Berg, VSVD, sekreterare och Hanna Hattar, VSVD, kommunikationsplanerare.

21.10.2020 redaktion_toimitus