Den 1 januari 2020 övergår sjukvårdsdistriktet till att tillämpa det grundavtal som upprättats för Österbottens välfärdssamkommun, vilket också får nya vindar att blåsa i de beslutsfattande organen. Antalet styrelseplatser ökar och en del förtroendevalda byts ut.

År 2021 förflyttas samkommunen över i den sfär som skapas år 2022 när verksamheten tas över av samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Genast efter årsskiftet träder det nya grundavtalet i kraft och i stället för sjukvårdsdistriktet kommer man att börja använda namnet samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Det här innebär också att de beslutsfattande organen nästa år kommer att få ta ställning till historiskt viktiga ärenden som anknyter till den nya organisation som skapas för social- och hälsovården i regionen. Medlemmarna i styrelsen och fullmäktige står därmed inför en intressant period.

Nya medlemmar i styrelsen

För närvarande har sjukvårdsdistriktets styrelse 11 medlemmar, men efter årsskiftet ökar antalet med två medlemmar. Vid sitt sammanträde idag, den 30 november 2020, utsåg fullmäktige Rainer Bystedt och Jan Ray till nya medlemmar i styrelsen. I och med att Ray blir styrelsemedlem avgår han från sitt uppdrag i revisionsnämnden. Förutom att styrelsen får två nya medlemmar kommer det också att ske andra ändringar i sammansättningen. Fullmäktige utsåg även Carl-Gustav Mangs, Tomas Bäck och Mikael Lindvall till nya ersättare.

I och med den nya mandatperioden blåser det nya vindar också i fullmäktige

Efter det kommunalval som hålls på våren 2021 kommer det att ske ändringar även i välfärdssamkommunens fullmäktige. När sjukvårdsdistriktet i och med det nya välfärdsområdet går till historien så behövs det också fler medlemmar i fullmäktige som utövar den högsta beslutanderätten i välfärdssamkommunen. Våren 2021 kommer fullmäktige att växa med till och med fyra ledamöter. Vasa kommer att få två ledamöter till men också Jakobstad och Korsholm kommer att få en till ny ledamot vardera. Den nya mandatperioden för de nya ledamöterna i den tilltagna fullmäktigeförsamlingen inleds i juni 2021.

30.11.2020 Redaktion_Toimitus