Tvåspråkighet, smidighet, närtjänster och kvalitet är några av de centrala frågor som lyftes fram när representanterna för kommunerna i Österbotten diskuterade de mål som ska ställas upp för Österbottens välfärdssamkommun.

Invånarna och kommunerna har fått sätta sin prägel på strategin

Det första utkastet till den strategi som nu har utarbetats bygger på det fleråriga samarbete som man haft med kommunerna och invånarna i regionen. Såväl kommunernas ledning, förtroendevalda och anställda som invånare i regionen har fått delta i workshopar, förfrågningar och diskussioner. På hösten 2020 arrangerade man diskussionsmöten i kommunerna och skickade också ut en personal- och medborgarenkät som besvarades av nästan 500 personer.

I det insamlade materialet men också i samband med diskussionerna framhävdes samma saker, nämligen att människan ska bemötas och ses som en helhet samt att servicen ska tillhandahållas smidigt och nära invånarna, samtidigt som den ska kännas bekant och vara tvåspråkig.

–  Oberoende av boendekommun så vill man ganska långt ha samma saker av social- och hälsovården, säger samkommunens direktör Marina Kinnunen.– Och det är också det som vi haft i bagaget när vi berett den här strategin.

Arbetet med strategin fortsätter och ska enligt planerna vara klar att godkännas i december 2020.

Servicechefer utvecklar kvaliteten

Välfärdssamkommunens organisation växer i och med att man nu ska rekrytera fem regionala servicechefer. De ska fungera som sakkunniga på kvalitet och servicesmidighet i sina egna regioner men också främja välbefinnandet i samarbete med olika aktörer.

 

Styrgruppen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde höll ett sammanträde på onsdagen den 25 november där den diskuterade strategin och rekryteringen av servicecheferna men även beredningen av förvaltningsstadgan och planen om beredningen av välfärdssamkommunens servicenätverk.

Mötesmaterialet finns här

26.11.2020 Redaktion_Toimitus