Fyra av de bekräftade smittfallen har en koppling till redan kända smittfall och två av smittfallen har koppling till utlandet. Antalet exponerade kommer förmodligen att bli lågt i samtliga fall.

I lördags bekräftade man ett nytt coronafall, och enligt uppgifter som fanns tillhands på måndagsförmiddagen hade man totalt hittat fem nya fall i Österbotten i helgen. Två av fallen har varit i nära kontakt med personer som ursprungligen hade smittats i Helsingfors i samband med ett studentevenemang. De personer som nu bekräftats vara smittade har varit i karantän sedan de blev utsatta för smittan.

Även de två andra fallen har koppling till redan tidigare kända fall och har således varit i karantän sedan de utsattes för smittan.

Två personer som blivit smittade under en utlandsresa bekräftades vara coronapositiva i helgen. Den ena av dem har använt näs-munskydd när hen reste från Helsingfors till Österbotten med kollektivtrafik. Den andra reste till Österbotten med privatbil.

Alla sex personer som är bosatta i Vasa sjukvårdsdistrikt har lindriga symtom och är isolerade i sina hem.

Den smittkedja som fick sin början från ett studentevenemang i Helsingfors har hittills gett upphov till 11 coronafall i Österbotten. Fyra av dessa personer deltog i evenemanget och sju personer är närkontakter med koppling till denna smittkedja.

Enligt de uppgifter som fanns till förfogande på måndagsförmiddagen har man sedan i våras bekräftat totalt 106 coronafall i Österbotten.

På måndagen den 28 september är incidenstalet i Vasa sjukvårdsdistrikt 11.1. Talet anger antalet coronapositiva personer som bekräftats under de senaste två veckorna per 100 000 invånare.

28.09.2020 redaktion_toimitus