Från och med onsdagen den 8 april 2020 ska de som besöker Vasa centralsjukhus huvudbyggnad i Sandviken bara använda sig av huvudingången när de anländer till sjukhuset via förgården. Den sidodörr som i allmänhet används för att ta sig till provtagningen stängs helt.

På måndagen den 6 april började man ge kunderna personlig upplysning om de begränsningar som gäller vid sjukhusbesök. De servicerådgivare och patienttransportörer som sköter om denna upplysning har nu till uppgift att diskutera med alla som anländer till sjukhuset. För att nå fram med den här upplysningen, men också för att de begränsningar som införts i syfte att dämpa coronaepidemin ska bli bättre hörsammade kommer man nu se till att ingången till huvudbyggnaden bara sker via huvudentrén.

07.04.2020 Redaktion_Toimitus