Enligt de uppgifter som finns till förfogande på måndagsförmiddagen har man bekräftat sju nya coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt. Smittkedjorna är kända och leder utanför sjukvårdsdistriktet.

I den familj som man på fredagen hade bekräftat två smittade personer har nu man nu hittat tre nya smittade personer. Hela familjen som har varit i isolering sedan fredagen mår bra.  

Dessutom har man mellan lördagen och måndagsförmiddagen bekräftat att totalt 4 studerande som nu vistas i Vasa sjukvårdsdistrikts område har smittats av coronaviruset. Tre av dessa smittade studerande kan kopplas till samma evenemang som arrangerades föregående vecka på deras studieort. Utredningen av de personer som dessa studerande eventuellt har smittat pågår fortfarande. I nuläget har man bekräftat 23 potentiella exponeringar, och dessa personer har redan kontaktats.   

– De nya smittfallen är inte kopplade till den studerande som i föregående vecka bekräftades vara smittad på Vasa centralsjukhus. Dessa ifrågavarande studerande är inte verksamma inom hälso- och sjukvården, konstaterar infektionsöverläkare Juha Salonen på Vasa centralsjukhus. 

21.09.2020 redaktion_toimitus