Vi beklagar eventuella olägenheter för våra kunder.

Chattjänsten på sjukhusets webbplats är tyvärr stängd från torsdagen den 2 juli till fredagen den 3 juli på grund av plötslig frånvaro.

Vi beklagar eventuella olägenheter för våra kunder.

02.07.2020 Redaktion_Toimitus