Diabetes är en störning i ämnesomsättningen som gör att blodsockret blir för högt. För att leva med diabetes krävs det daglig egenvård. Diabetesskötare erbjuder diabetiker stöd i deras egenvård och vardag.

Läs webbartikel: Sjukskötare sakkunnig i diabetesvård stöder diabetiker i deras vård

13.11.2020 Redaktion_Toimitus