Vasa sjukvårdsdistrikt är med som ägare i flera bolag. Bolagen utgör en del av sjukvårdsdistriktets helhet och tjänsterna de erbjuder hör till sjukvårdsdistriktets verksamhet. Genom att skärpa ägarstyrningen vill sjukvårdsdistriktet i fortsättningen och i större utsträckning än tidigare föra fram sjukvårdsdistriktets mål i bolagens verksamhet.

Ägarstyrningens främsta syfte är att på lång sikt öka ägarvärdet i bolagen som ägs av sjukvårdsdistriktet. På sitt möte måndagen 8 juni behandlade styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt de förnyade direktiven för ägarstyrningen. Principerna för ägarstyrningen ska ännu upp på fullmäktiges bord för godkännande efter midsommar.

- Vi har ingen beslutanderätt i bolagen vi äger. Vi kan påverka bolagen och deras verksamhet bättre om ägarstyrningen är tydligt definierad. Med hjälp av de uppdaterade direktiven för ägarstyrningen kan vi bland annat göra upp tydligare mål för verksamheten i bolagen vi äger, berättar förvaltningsdirektör Juha Post.

Betydelsen av ägarstyrningen har vuxit i och med utlokaliseringar

De bolag som Vasa sjukvårdsdistrikt är delägare i tillhandahåller centrala stödtjänster för sjukhusets verksamhet. ICT-bolaget 2M-IT Oy ansvarar för sjukvårdsdistriktets ICT-tjänster, TeeSe Botnia Ab har hand om mat- och rengöringstjänsterna och Mico Botnia Ab står för en del av ekonomi- och HR-tjänsterna.  Våren 2020 övergick sjukvårdsdistriktets laboratorieverksamhet till Fimlab Oy. En stor del av sjukhusets personal har också i och med utlokaliseringarna flyttat till ovan nämnda bolag under de senaste åren.

- Det är viktigt att vi vet vad vi vill ha av dessa bolag och hur deras verksamhet passar in på våra mål, vår verksamhet och våra värden. Ägarstyrningen är ett samarbete med andra ägare och bolagens ledning, förtydligar Post.

08.06.2020 Redaktion_Toimitus