Det incidenstal som beskriver coronaläget har igen gått upp i Vasa sjukvårdsdistrikt. Och för att man efter december inte ska ha flera nya smittfall har coronasamordningsgruppen igen preciserat de anvisningar som är avsedda för invånarna i regionen.

- Läget är oroväckande. Incidenstalet har fördubblats på en och en halv vecka. De nya smittfallen är bland annat vidaresmittor av tidigare konstaterade smittfall som härstammar från andra sjukvårdsdistrikt eller utlandet. Tyvärr så kan man notera en förslappning i hur man skyddar sig och följer givna anvisningar, samtidigt som man noterat att människor rört sig på allmänna platser med symtom, säger Vasa sjukvårdsdistrikts infektionsöverläkare Juha Salonen.

INCIDENSEN under de föregående 14 dygnen

VSVD
Incidens

KOMMUNER per 8.12.2020

 

0-9

 

Kaskö, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, Korsholm, Närpes

10-49

 VSVD 32

 Pedersöre, Jakobstad, Vasa

50 -99

 

 Korsnäs, Vörå

100-199

 

 Nykarleby

över 200

 

 

 

Inför julfirandet så rekommenderar Österbottens coronasamordningsgrupp att man ska följa THL:s anvisning. På tisdagen den 8 december preciserade coronasamordningsgruppen i synnerhet de anvisningar och rekommendationer som gäller invånarna i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Resor och sammankomster är risker som bör minimeras

Under julhelgen brukar människorna traditionellt besöka sina närstående. I år bör man ändå undvika att resa utanför den egna regionen men också undvika större sammankomster.

- Dessutom bör man undvika att resa från eller till regioner som befinner sig i spridningsfasen. Men också noggrant överväga om man överhuvudtaget ska resa någonstans, säger Vasas ledande överläkare Heikki Kaukoranta.

Coronasamordningsgruppen rekommenderar att inte fler än 10 personer ska samlas till privata sammankomster. Och att man ska använda munskydd och hålla sig på ett tryggt avstånd från andra människor ifall man samlas med andra än den egna familjen eller den närmaste kretsen.

Orka använda munskydd

Österbottens coronasamordningsgrupp vädjar till företagarna i regionen för att de med tanke på den egna personalen och kundkretsen ska gå ut med en stark rekommendation om användning av munskydd - i synnerhet till dem som arbetar med kundbetjäning.

Dessutom återinförs den starka rekommendationen om att även eleverna i årskurserna 7–9 ska använda munskydd. Eleverna i årskurserna 7-9 får sitt jullov om en och en halv vecka och nu hoppas man att de ska orka använda munskydd i skolor och på bussar. Igår lanserades en kampanj riktad till eleverna i årskurserna 7–9, där man uppmanar eleverna att fundera över för vem de är beredda att använda munskydd.

Även övriga familjemedlemmar bör undvika onödiga kontakter när en familjemedlem testat sig för corona

I och med att det allmänna coronaläget nu försämrats i Finland tas det ofantligt många coronatest för tillfället. Det här gör att provresultaten dröjer. Den som testat sig bör hålla sig i karantänliknande förhållanden under de några dagar som det tar att få ett resultat.

- Vi rekommenderar också att de övriga familjemedlemmarna ska undvika sociala kontakter i den mån det är möjligt och använda munskydd och iaktta rådande hygienanvisningar tills den testade fått sitt testresultat, säger Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.

För att minimera risken för att smittan ska spridas bör man söka sig till coronaprovtagning med låg tröskel även om man bara har lindriga symtom.

Spridningsfasen med dess striktare restriktioner närmar sig

Vasa sjukvårdsdistrikt är en kuriositet i Finland i och med att distriktet redan en gång befunnit sig i spridningsfasen och lyckats få läget under kontroll. Nu går man tyvärr igen mot spridningsfasen. Österbottens coronasamordningsgrupp påminner om att man i en eventuell spridningsfas åter igen blir tvungen att införa striktare restriktioner.

- Det här kan tyvärr leda till att exempelvis offentliga utrymmen och offentliga idrottsanläggningar stängs. Det är mycket lättare att följa rekommendationerna om användning av munskydd och låta bli att ordna stora sammankomster. Men dessutom måste man komma ihåg att hälso- och sjukvårdens bärkraft är begränsad ifall antalet smittfall ökar kraftigt och antalet patienter som behöver sjukhusvård blir högt, påminner Kinnunen.

09.12.2020 Redaktion_Toimitus