I pilotförsöket laddar arbetstagare på Vasa centralsjukhus ner appen Ketju och använder den i tre veckor. Målet med projektet, som finansieras av Sitra, är att säkerställa appens tillförlitlighet och datasäkerhet.

På måndag den 18 maj inleds pilotförsöket med appen Ketju på Vasa centralsjukhus. Ketju är en applikation för smarttelefoner som har utvecklats för att digitalt identifiera de som exponerats för coronaviruset.

Målet med projektet som startats, koordineras och finansieras av Sitra är att utreda om appens Bluetooth-teknologi är tillräckligt bra och om appen tillförlitligt nog kan registrera mötena mellan dess användare. I det begränsade pilotförsöket används appen av arbetstagare på Vasa centralsjukhus som simulerar både medborgare och yrkesutbildade inom hälsovården.

- Det känns fint att vara med i sökandet efter lösningar för att kontrollera epidemin. Till en början var jag lite skeptisk till coronaappens datasäkerhet, men då jag fick höra hur Ketju fungerar försvann den oron, beskriver Tarja Makkonen, avdelningsskötare på Vasa centralsjukhus akutpoliklinik.

Enbart fingerade smittor i pilotförsöket

Med hjälp av Bluetooth-teknologi registrerar Ketju anonymt telefonanvändarens möten med andra som har installerat appen i telefonen. Det är ett kostnadseffektivt och pålitligt sätt att identifiera och varna medborgare som blivit exponerade för coronaviruset.

Appen som används i testskedet grundar sig i en så kallad distribuerad modell, där appens användare inte behöver fylla i personuppgifter. Användarens möteshistorik sparas anonymt i endast hens telefon och hen kan inte se historiken själv. Om användaren konstateras vara smittad och för in det i appen, sänder appen en notis till de personer som varit i närkontakt med hen.

I pilotförsöket laddar 33 frivilliga ur personalen på akutpolikliniken på Vasa centralsjukhus ner appen Ketju i smarttelefonerna de använder i jobbet, en del av dem bokför också mötena manuellt. Således kan de verkliga mötena och den digitala möteshistoriken jämföras med varandra.

Under pilotförsöket används enbart fingerade smittodiagnoser och appen är inte i något skede i kontakt med patientdatasystemet.

Appen testas på flera olika smarttelefonmodeller och vid sidan av noggrannheten i Bluetooth-teknologin kontrolleras också batteriets hållbarhet samt instruktionerna för användarnas. Flera smittscenarier simuleras under pilotförsöket.

Resultaten publiceras offentligt för andra att använda

Pilotförsöket som genomförs i Vasa finansieras av Sitra. Appen levereras av ICT-bolaget 2M-IT Oy samt programvarubolagen Reaktor och Futurice och datasäkerhetsbolaget Fraktal som under våren upparbetat det nationella utredningsarbetet för Ketju.  

Pilotförsöket avslutas första veckan i juni och på basis av resultaten är det möjligt att utveckla en nationell lösning som stöd för att spåra smittkedjorna. Resultaten och appens källkod kommer att finnas fritt tillgängliga i Finland efter pilotförsöket.

- Med hjälp av pilotförsöket vill vi säkerställa att en tillförlitlig, fulländad och datasäker lösning kan utvecklas i Finland för att digitalt spåra smittkedjorna, säger Antti Kivelä, ledare för Sitras tema Förnyelseförmåga.

18.05.2020 Redaktion_Toimitus