Om du har lindriga symtom på en luftvägsinfektion, såsom snuva, hosta, ont i halsen, muskelvärk eller feber, ska du vila och stanna lugnt hemma. Hålls hemma tills symtomen gått över.

Kontakta hälso- och sjukvården endast om du får allvarliga symtom såsom andnöd eller om ditt allmäntillstånd försämras. Ta kontakt per telefon så att du inte smittar andra. Syftet är att säkerställa att de som har allvarliga symtom får vård.

”Undvik närkontakt med andra om du har symtom på en luftvägsinfektion. Gå inte till arbetet eller skolan om du är sjuk, för inte heller ett barn som är sjukt till dagvården eller till mor- eller farföräldrarna. På så sätt skyddar du särskilt äldre personer och personer som är mottagliga för coronaviruset på grund av sin underliggande sjukdom”, säger direktör Mika Salminen.

THL's webbsidor

14.03.2020 Redaktion_Toimitus