På grund av en teknisk uppdatering som gjordes på onsdagskvällen den 5 februari vid Vasa centralsjukhus har det uppstått ett problem i centralsjukhusets patientdatasystem. Orsaken har utretts och felen korrigeras som bäst.

Genast då man upptäckte problemet gick man ut med en anvisning till personalen om hur de ska kontrollera alla uppgifter direkt via befolkningsregistercentralen. Inga patienter har skadats och inga patienters integritetsskydd har äventyrats. Sjukhuset kommer att kontakta alla patienter vars patientuppgifter störningen har påverkat.

06.02.2020 Redaktion_Toimitus