Minister Kiuru och de övriga ministrarna i ministerarbetsgruppen som leder social- och hälsovårdsreformen besöker 22 regioner i augusti–september. På informationsmötena under turnén berättar ministrarna om målen för social- och hälsovårdsreformen och om det utkast till regeringsproposition som för närvarande är på remiss samt hör vad regionerna har för åsikt i ärendet.

Turnén anländer till Österbotten, och mera exakt till Vasa centralsjukhus, på tisdagen den 1 september. Informationsmötet kan följas live på SHM:s YouTube-kanal kl. 15.30-17.30. Du kan alltså efter mån av möjlighet titta på mötet direkt eller se på en upptagning senare. Nu har alla intresserade en ypperlig möjlighet att höra vad som pågår i social- och hälsovårdsreformen.

Via den här länken tas du till SHM:s YouTube-kanal, där man före informationsmötet i Österbotten kommer att publicera en länk till mötet.

26.08.2020 Redaktion_Toimitus