På basis av lägesbilden i Vasa sjukvårdsdistrikts område har coronaepidemin nu nått en fas där den uppfyller de kriterier som fastställts för full beredskap, varför centralsjukhuset, den 9 april 2020, nu går över i full beredskap.

Pandemiledningsgruppen som består av Vasa centralsjukhus tjänstemän har konstaterat att beredskapen bör höjas, varför sjukvårdsdistriktets direktör nu har beslutat att sjukhuset ska övergå i full beredskap. Antalet fall som bekräftats med laboratorieprover uppgår nu till 42 stycken, samtidigt som man inte längre har kunnat bekräfta alla smittkedjor i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Sjukhuset vårdar patienter med COVID-19, varav en del vårdas på intensiven. För att skydda patienternas integritet går vi inte ut med några noggrannare uppgifter om dem som vårdas på sjukhuset.

Sjukhuset betjänar alla som behöver vård

– Vi har redan i veckor förberett oss på att vi kanske måste övergå i full beredskap, varför vi förväntar oss att övergången kommer att löpa smidigt. I och med att vi övergår i full beredskap så koncentrerar vi våra resurser och använder våra utrymmen i större utsträckning för vården av pandemipatienter. Vi har utbildat vår personal och förberett oss på att flytta avdelningar till andra utrymmen, berättar sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen. Naturligtvis så vårdar vi fortfarande även andra patienter än bara coronapatienter på sjukhuset. Det är viktigt att de som behöver vård söker sig till sjukhuset för vård.

Viktigt att fortfarande skydda sig mot smitta

– Vi på sjukhuset vill ännu påminna om att det fortfarande är viktigt att strikt följa de givna anvisningarna, för nu är det verkligen viktigt att vi kan minimera antalet smittfall, säger Kinnunen.

09.04.2020 Redaktion_Toimitus