De hematologiska patienterna, det vill säga de som har en blodsjukdom, vårdas från och med måndagen 2 november på Vasa centralsjukhus onkologiska bäddavdelning. Hematologin flyttar till onkologiska avdelningen från avdelning E5. Onkologiska avdelningen ligger på andra våningen i S-huset.

Patienter som berörs av ändringen kommer att informeras om bytet av vårdplats. Ändringen påverkar inte vården och exempelvis de behandlande läkarna förblir de samma.

- I och med bytet av avdelning för de hematologiska patienterna får alla cancerpatienter en så kallad ren avdelning, det vill säga en avdelning där inga smittsamma luftvägsrelaterade inflammationer behandlas. Ändringen är också en del i ledet av förberedelserna inför det nya H-huset, där cancersjukdomar och blodsjukdomar kommer vara på samma avdelning, berättar Sanna Asplund, överläkare i hematologi.

30.10.2020 Redaktion_Toimitus