Unga läkare gav Vasa centralsjukhus igen fem stjärnor för sjukhusets specialiseringsutbildning. Barnsjukdomarna, som rekommenderades av alla som svarade på enkäten, beviljades dessutom ett skilt diplom för sin verksamhet.

Vasa centralsjukhus och Vasa hälsocentral fick för tredje året i rad fem stjärnor i den enkät där unga läkare bedömer olika utbildningsplatser i Finland. Förutom Vasa var det bara hälsocentralen i Rovaniemi som nådde ett lika bra resultat. Bland centralsjukhusen kom Vasa på tredje plats.

–  Vi får vara stolta över att vi varje år har blivit ett femstjärnigt sjukhus. Resultaten ligger i linje med våra egna enkäter, säger Vasa centralsjukhus utbildningsplanerare Eija Kalliokoski.

Yngre läkares förening  belönade Vasa centralsjukhus barnsjukdomar med ett skilt diplom för den topplacering som enheten fick en verksamhetsspecifik jämförelse, där ansvarsområdet hade rekommenderats av alla dem som hade svarat på enkäten.

– På vårt ansvarsområde deltar alla tolv specialister i undervisningen av de unga läkarna, säger ansvarsområdesdirektör Tarja Holm som fick ta emot diplomet vid den högtidliga tillställningen som Yngre läkares förening arrangerade i Helsingfors.

Enligt Holm och överläkaren i gynekologi Sari Silventoinen bygger Vasa centralsjukhus framgång på att unga läkare blir likvärdigt bemötta men också på en öppen kommunikation som gör det möjligt för läkarna att utvecklas i rask takt.

– Vi bemöter specialiserade läkare som likvärdiga medarbetare och är lyhörda för deras önskemål och åsikter. Alla får också en tutorläkare som håller regelbundna möten med dem. Fördelen med en liten arbetsgemenskap är att vi lär oss känna våra specialiserande läkare. Då blir det också lättare för båda parter att ge feedback, säger både Holm och Silventoinen.

I enkäten som genomfördes av Yngre läkares förening och Läkarförbundet bedömde 1 721 unga läkare sammanlagt 85 utbildningsplatser i Finland. Enkäten har genomförts varje år från och med år 2017. Här kan du läsa mer om resultaten (webbplats av Nuorten Lääkärien yhdistys).

09.01.2020 Redaktion_Toimitus