Det finns fortfarande bara ett bekräftat coronavirusfall i Vasa sjukvårdsdistrikt. Tester för att bekräfta eventuella smittfall görs dagligen. Vi samarbetar nu tillsammans med kommunerna i vårt distrikt för att på alla sätt och vis minska smittspridningen. Med anledning av detta har vi idag gått ut med en rekommendation till kommunerna i vårt distrikt om att all hobby- och fritidsverksamhet ska inställas till 30.3.2020.

Vasa sjukvårdsdistrikt har höjt sin beredskap med att tillsätta en pandemiledningsgrupp som nu sammanträder varje dag, även på veckoslut. Pandemiledningsgruppen består av sjukvårdsdistriktets ledande tjänsteinnehavare.

Om smittfallen ökar har sjukvårdsdistriktet beredskap att inskränka den planerade verksamheten och ta i bruk utrymmen för vården av allvarliga sjukdomsfall. Med dessa åtgärder kan vi frigöra även sjukhusets anställda för behandlingen av smittfall.   

Varje medborgare kan själv bekämpa smittspridningen genom att tillämpa THL:s anvisningar om handhygien samt genom en korrekt host- och snytteknik samt genom att följa övriga rekommendationer och utrikesministeriet uppmaning om att undvika resor som inte är nödvändiga.

13.03.2020 Redaktion_Toimitus