I Vasa sjukvårdsdistrikts område är man för tillfället mycket bekymrad för hur turismen från Sverige till Finland eventuellt påverkar coronaläget i distriktet. Enligt utrikesministeriets rekommendation borde varje person som anländer från Sverige till Finland självmant hålla sig i karantän i 14 dygn.

Coronaviruset har för tillfället kvästs i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Inga nya smittfall har konstaterats efter fredagen den 29 maj. För att läget inte ska utvecklas i en sämre riktning så är det viktigt att följa de nationella rekommendationerna även under semestern. I distriktet är man i synnerhet bekymrad för turismen från Sverige.

- Trots att en person före resan fått ett negativt resultat i det test som används för att påvisa förekomsten  COVID-19-virus kan man inte utesluta att personen håller på att utveckla en coronavirusinfektion eller att personen blivit smittad efter provtagningen. Med ett antikroppstest kan man nödvändigtvis inte helt tillförlitligt påvisa att en person tidigare haft coronavirus. Det bästa sättet att förebygga eventuell smitta är att undvika resor och följa de rekommendationer som getts om frivillig karantän och säkerhetsavstånd, konstaterar Vasa sjukvårdsdistrikts infektionsöverläkare Juha Salonen.

Det är fortfarande önskvärt att undvika resor som inte är nödvändiga.

- Det skulle vara bra om man redan innan man planerar en resa allvarligt överväger om resan verkligen är nödvändig. Dessutom skulle det vara bäst att helt avstå från utlandsresor som inte är nödvändiga. Naturligtvis ska man självfallet inte resa om man har symtom som tyder på en luftvägsinfektion. Då lönar det sig att besöka webbplatsen omaolo.fi och göra det test och följa de råd som finns på webbplatsen.

Testning av symtomfria personer är inget alternativ för frivillig karantän

I kommuner i Vasa sjukvårdsdistrikt har det förekommit att resenärer från Sverige sökt sig till provtagning även om de inte haft några symtom. Sjukvårdsdistriktets hälsomyndigheter påminner om att testning av symtomfria inte är ett alternativ för frivillig karantän. Ifall man får symtom som tyder på coronavirus så ska man söka sig till provtagning genom att först ringa den nationella jourhjälpen 116117.

Det är skäl att öka medvetenheten om den frivilliga karantänen genom att lyfta fram THL:s och utrikesministeriets anvisningar:

Resor och coronaviruspandemin

Var och en har rätt att lämna Finland, men undvik resor som inte är nödvändiga

30.06.2020 Redaktion_Toimitus