Utdelningen av årets andra nummer av Hembesöket har börjat. Hur fungerar barnjouren, och vad gör man på centralsjukhusets hörselstation? Vem är vår läkare Monika? Vad hjälper en person som försökt ta sitt liv – och vad kan man göra? Det här är bara några plock av de mångsidiga artiklar som du kan läsa i vår tidning.

Sjukhusets egen informationstidning Hembesöket har nu kommit ut. Tidningen utdelas till alla hem i de 13 kommunerna i sjukvårdsdistriktet från och med den 3 december.

I tidningen kan du läsa om verksamheten på Vasa centralsjukhus barnjour och bekanta dig med läkaren Monika som vårdar barn och bebisar. Tarja – en långvarig kund på hörselstationen – berättar om en apparat som gav henne livet tillbaka. Vi berättar också om en modern terapiform som kan erbjudas dem som försökt ta sitt liv. I tidningen får du också ta del av aktuella nyheter om de reformer och projekt som pågår på sjukhusområdet och i organisationen.   

De ovan beskrivna artiklarna och alla andra artiklar i tidningen är till för att ge dig nyttig information, men också inspirerande berättelser som du kan identifiera dig med.

Är det ändå något som du saknade i tidningen? Vi tar gärna emot feedback om tidningen och idéer till artiklar som du gärna skulle läsa. Vi lottar också ut kökshanddukar med Vasa-tema bland dem som deltar i vår läsartävling. Du kan ge feedback om tidningen med vår webbenkät.   

Tidningen kan också läsas i elektronisk på Issuu. OBS! Tidningen öppnas i pdf-form som är inte webbtillgängligt läsbar med skärmläsareapparater.

03.12.2020 redaktion_toimitus