I december 2019 har allvarliga fall av lunginflammation orsakade av ett nytt coronavirus (2019N-CoV) konstaterats i Kina. Förutom svåra infektioner har många också drabbats av lindriga luftvägsinfektioner. Centralorten för epidemin är provinsen Hubei och miljonstaden Wuhan.

Under de senaste veckorna har fall konstaterats även i övriga områden i Kina. Enskilda fall har också diagnostiserat i många asiatiska länder, Australien, Förenta Staterna och några Europeiska länder. Även i norra Finland bekräftade man 29.1.2020 ett infektionsfall orsakat av coronaviruset hos en resenär från epidemiområdet. Merparten av de insjuknade har vistats i provinsen Hubei eller staden Wuhan.

När ska man i Finland misstänka att en infektion orsakats Wuhan-coronaviruset?

Trots ett bekräftat fall är sannolikheten för att man ska konstatera nya fall i Finland orsakade av coronaviruset fortsättningsvis liten.

En misstanke om coronavirus förutsätter alltid:

  1. Att personen inom 14 dygn innan symtomen började har vistats i epidemiområdet i Kina (provinsen Hubei/Wuhan) eller varit i närkontakt med en person som bekräftat har drabbats av coronaviruset

OCH

  1. Att patienten har en luftvägsinfektion med hög feber och hosta eller andningssvårigheter.

Vad ska man göra om man misstänker att en person smittats av coronaviruset?

Om man misstänker att någon har drabbats av coronaviruset ska man alltid första ringa den egna hälsocentralen (måndag–fredag kl. 8.00-15.00), för att vårdpersonalen ska kunna bedöma infektionsrisken. Om symtomen och den eventuella exponeringen stöder diagnosen tar hälsocentralläkaren kontakt med Vasa centralsjukhus för mera omfattande anvisningar. Det här är viktigt för att det misstänkta fallet ska kunna tas direkt till centralsjukhusets luftisolerade rum på akuten, och inte ska komma in via sjukhusets allmänna utrymmen.

Om misstanke väcks utanför tjänstetid (måndag–torsdag kl. 15.00-8.00 och fredag kl. 15.00–måndag kl. 8.00) ska patienten ringa till centralsjukhusets akutpoliklinik:

  • Främst ska man ringa numret 06 213 1310 eller 06 213 1001

Hur kan man skydda sig mot coronaviruset?

Smitta kan förebyggas genom en god hand- och hosthygien:

  • Tvätta händerna med vatten och tvål
  • Använd handdesinfektionsmedel
  • Hosta i en näsduk eller i ärmen, inte mot andra människor eller i handflatan

Mer information får du på THL:s sidor:

31.01.2020 Redaktion_Toimitus