2021

I dag dimper ett nytt nummer av Hembesöket ner i postlådan hos invånarna i Österbottens välfärdsområde

30.12.2021 I dag dimper ett nytt nummer av Hembesöket ner i postlådan hos invånarna i Österbottens välfärdsområde
Ett centralt tema i tidningen är förändring, något som vi här i Österbotten möter då Vasa sjukvårdsdistrikt upphör och Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet i januari. I tidningen finns information om vad förändringen innebär för kunden. Vi får också en inblick i hur den nya sjukhusbyggnaden, H-huset, växer fram.

Coronaläget påverkar verksamheten och besöksrekommendationer vid Vasa centralsjukhus

29.12.2021 Coronaläget påverkar verksamheten och besöksrekommendationer vid Vasa centralsjukhus
Coronaläget i Österbotten är utmanande och påverkar för tillfället verksamheten vid Vasa centralsjukhus. Coronasmittor och exponeringar har förekommit bland personal och patienter på flera enheter. Coronasmittor och exponeringar utgör ett hot mot att tillräckligt med personal finns att tillgå, eftersom personal är på sjukledigheter och i karantän. För tillfället rekommenderas att man undviker andra än nödvändiga besök på sjukhusets enheter.

Önskemål om att mellandagarna och nyåret firas i så små sällskap som möjligt

28.12.2021 Önskemål om att mellandagarna och nyåret firas i så små sällskap som möjligt
Coronaläget i Österbotten har försämrats under julen. Därför beslutade Österbottens coronasamordningsgrupp på sitt möte måndagen 27.12 att framföra ett önskemål till regionförvaltningsverket om att begränsningarna ska skärpas. Gruppen önskar att regionförvaltningsverket skärper sammankomstbegränsningarna och överväger begränsningar i användningen av utrymmen. Coronasamordningsgruppen gav en stark rekommendation om att undvika att ordna privata tillställningar med över 10 personer under mellandagarna och nyåret. Man önskar att mellandagarna och nyåret firas i så små sällskap som möjligt. Rekommendationen om distansarbete och rekommendationen om att använda munskydd förlängdes till slutet av januari.

Coronatest rekommenderas för resenärer som anländer till Finland

22.12.2021 Coronatest rekommenderas för resenärer som anländer till Finland
Coronaläget i Österbotten har försämrats betydligt den senaste veckan. Det ökande resandet kring jul och nyår, speciellt från riskländer som Norge, och eventuella folksamlingar ökar risken för att varianten omikron sprids i Österbotten. För att minska fall från utlandet och så kallade riskländer rekommenderar Österbottens coronasamordningsgrupp starkt att resenärer som anländer till Finland tar coronatest. Gruppen rekommenderar att testet tas inom två till tre dygn efter ankomsten till Finland. Innan resultatet är klart ska den som testats undvika kontakter, ett sätt att göra detta är att vara i frivillig karantän. För att bromsa smittspridningen påminner gruppen även om de redan inkörda rutinerna: handhygien, munskydd och säkerhetsavstånd.

En del koronaprov, tagna den 17.12, inte nått Tammerfors laboratorium

20.12.2021 En del koronaprov, tagna den 17.12, inte nått Tammerfors laboratorium
På grund av ett mänskligt misstag, har en del koronaprov, tagna på Kasernområdet den 17.12, inte nått Tammerfors laboratorium.

Telefonnumren till FPA-taxi ändras från och med 1.1.2022

16.12.2021 Telefonnumren till FPA-taxi ändras från och med 1.1.2022
FPA betalar ersättning for resor som gjorts till hälso- och sjukvården om resan har gjorts på grund av sjukdom, graviditet eller förlossning. I allmänhet...

Sammankomstbegränsningen skärps för inomhusutrymmen i Vasa sjukvårdsdistrikts område fr.o.m 20.12.

16.12.2021 Sammankomstbegränsningen skärps för inomhusutrymmen i Vasa sjukvårdsdistrikts område fr.o.m 20.12.
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förordnade idag 16 december 2021 med stöd av 58 paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar en ny sammankomstbegränsning för inomhusutrymmen i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Beslutet är i kraft 20.12.2021 - 19.1.2022.

Efter ett arbetsfyllt år blickar samkommunens styrelse med tillit mot framtiden

16.12.2021 Efter ett arbetsfyllt år blickar samkommunens styrelse med tillit mot framtiden
Samkommunstyrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens välfärdsområde sammankom till årets sista sammanträde på torsdagen den 16 december. Vid sammanträdet tog styrelsen många beslut som anknöt till samkommunens verksamhet. Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inleder sin verksamhet 1.1.2022.

Magdalena Nyvall-Malm från Vasa centralsjukhus palliativa poliklinik är årets cancerskötare

15.12.2021 Magdalena Nyvall-Malm från Vasa centralsjukhus palliativa poliklinik är årets cancerskötare
Magdalena Nyvall-Malm som jobbar som klinisk specialsjukskötare vid Vasa centralsjukhus palliativa poliklinik har valts till årets cancerskötare.

I och med det försämrade coronaläget påminns österbottningarna om användningen av munskydd och vikten av den tredje vaccindosen

15.12.2021 I och med det försämrade coronaläget påminns österbottningarna om användningen av munskydd och vikten av den tredje vaccindosen
Under den senaste veckan har coronaläget i Österbotten försämrats. Vid sitt sammanträde i tisdags konstaterade Österbottens coronasamordningsgrupp att landskapet uppfyller alla de kriterier som ställs för områden med samhällsspridning. Gruppen önskar att regionförvaltningsverket ska förlänga och skärpa sina restriktioner för de närmaste veckorna, för att det försämrade läget ska vända mot det bättre inför julen och årsskiftet. Gruppen uppmanar även till användning av munskydd i kollektivtrafiken, och rekommenderar att över 60-åringar och personer som hör till riskgrupper ska ta sin tredje vaccindos så fort som möjligt. Dessutom betonar gruppen att de coronatest som görs hemma inte ersätter de officiella testen.

Rätt patient på rätt plats garanterar bättre vård för akutens patienter

13.12.2021 Rätt patient på rätt plats garanterar bättre vård för akutens patienter
Jouren finns till för de patienter som behöver akut vård för plötsliga hälsoproblem. Detta vill akuten på Vasa centralsjukhus påminna om, som kvällstid fungerar som samjour i Vasa. Den senaste tiden har det varit rusning till akuten från många olika patientgrupper, vilket äventyrar vården för dem som verkligen behöver akut vård.

Väntar du på tidningen Hembesöket? Vi med!

08.12.2021 Väntar du på tidningen Hembesöket? Vi med!
Vasa sjukvårdsdistrikts informationstidning Hembesöket brukar normalt delas ut till alla hushåll i distriktet i början av december. I år har vår tidning råkat ut för tråkiga omständigheter: Tryckpappret är slut överallt och därför delas vår tidning ut den 30 december istället.

Färsk rapport från THL om Österbottens social- och hälsovårdsservice

08.12.2021 Färsk rapport från THL om Österbottens social- och hälsovårdsservice
Institutet för hälsa och välfärd THL har publicerat en rapport om ordnandet av social- och hälsovårdsservicen i Österbotten.

Rekommendation om distansarbete trädde i kraft i Österbotten

07.12.2021 Rekommendation om distansarbete trädde i kraft i Österbotten
På tisdagen den 7 december trädde en rekommendation om distansarbete i kraft i Österbotten. Rekommendationen är i kraft till slutet av året. Även rekommendationen om användning av munskydd förlängdes till slutet av året. Österbottens coronasamordningsgrupp som sammanträdde på tisdagen konstaterade att Österbotten fortfarande uppfyller de kriterier som fastställts för ett område med samhällsspridning.

Behörighetsstadgan för samkommunen för Österbottens välfärdsområde främjar tillhandahållandet av högklassiga tjänster

29.11.2021 Behörighetsstadgan för samkommunen för Österbottens välfärdsområde främjar tillhandahållandet av högklassiga tjänster
Behörighetsstadgan för Österbottens välfärdssamkommun som inleder sin verksamhet i början av år 2022 är klar och godkänd. Samkommunens fullmäktige godkände behörighetsstadgan vid sitt sammanträde 29.11.2021. I behörighetsstadgan fastställs den yrkesmässiga behörighet och de språkkunskaper som ska krävas av anställda i samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Målet är att tillhandahålla högklassiga välfärdstjänster på kundens eget modersmål.

Österbottens välfärdsområdes verksamhets- och ekonomiplan för nästa år godkändes

29.11.2021 Österbottens välfärdsområdes verksamhets- och ekonomiplan för nästa år godkändes
Österbottens välfärdssamkommuns verksamhets- och ekonomiplan för år 2022 är klar och godkänd. Samkommunens fullmäktige godkände vid sitt sammanträde 29.11.2021 även de målsättningar, mätare och åtgärder som hänför sig till planen. Merparten av verksamheten kommer att tillhandahållas på samma nivå som tidigare.

Riktade begränsningar för inomhussammankomster i Vasa sjukvårdsdistrikts område

26.11.2021 Riktade begränsningar för inomhussammankomster i Vasa sjukvårdsdistrikts område
På lördagen den 27 november träder riktade begränsningar för inomhussammankomster i kraft i Vasa sjukvårdsdistrikts område. Begränsningarna är i kraft i tre veckor. I och med detta förbjuds alla offentliga tillställningar med över 100 personer som ordnas inomhus i kommunerna i Österbotten och där det används läktarutrymmen där det inte finns sittplatser för alla deltagare eller det är fråga om allsångsevenemang som hör till offentliga tillställningar.

Vasa centralsjukhus öppnar ett Seri-stödcenter för personer som utsatts för sexuellt våld

25.11.2021 Vasa centralsjukhus öppnar ett Seri-stödcenter för personer som utsatts för sexuellt våld
Den 1 december 2021 kommer Vasa centralsjukhus gynekologiska enhet att öppna ett s.k. Seri-stödcentrum, där man dygnet runt ska erbjuda stöd och vård till personer som utsatts för sexuellt våld. Stödcentret är till för alla personer som är över 16 år och som utsatts för sexuellt våld, oavsett kön.

Kungörelse: Fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde på måndagen den 29 november 2021

25.11.2021 Kungörelse: Fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde på måndagen den 29 november 2021
Fullmäktige för samkommunen för Österbottens välfärdsområde sammanträder på måndagen den 29 november 2021 kl. 10 i Vasa centralsjukhus auditorium.

Förändringar till ögonjourverksamhet vid Vasa centralsjukhus från och med den 29.11.2021

25.11.2021 Förändringar till ögonjourverksamhet vid Vasa centralsjukhus från och med den 29.11.2021
På grund av den befintliga ögonläkarsituationen i Vasa centralsjukhus kommer vi att förändra vår jourverksamhet för ögonsjukdomarna från och med den 29.11.2021 (vecka 48) och tills vidare enligt följande:

Munskyddsrekommendationen i Österbotten förlängs till slutet av december

24.11.2021 Munskyddsrekommendationen i Österbotten förlängs till slutet av december
Rekommendationen om användning av munskydd i Österbotten förlängdes till slutet av december. Det här beslutade Österbottens coronasamordningsgrupp vid sitt sammanträde på tisdagen den 23 november. Österbotten är fortfarande ett område med samhällsspridning, varför gruppen såg över sina regionala rekommendationer. Gruppen skickade en preciserad lägesbild till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland och önskade att regionförvaltningsverket ska besluta begränsa sammankomsterna i Österbotten under de närmaste veckorna. Med de eventuella begränsningarna hoppas man att läget ännu ska vända mot det bättre före julen och årsskiftet.

Intresserad av att delta i Österbottens välfärdsområdes klientråd?

23.11.2021 Intresserad av att delta i Österbottens välfärdsområdes klientråd?
Är du intresserad av att utveckla servicen i Österbottens välfärdsområde genom att bli medlem i ett klientråd? Österbottens välfärdsområde är en samkommun som upprätthålls av 13 österbottniska kommuner. Från och med den 1 januari 2022 kommer välfärdsområdet att ansvara för invånarnas social- och hälsovårdstjänster i Österbotten.

Kommunikationsstrategin främjar de strategiska målen med hjälp av kommunikativa medel

22.11.2021 Kommunikationsstrategin främjar de strategiska målen med hjälp av kommunikativa medel
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde har fått en kommunikationsstrategi inför starten i januari 2022. Kommunikationsstrategin som gjorts upp för åren 2022–2024 kommer att ur kommunikationens perspektiv sträva mot de långsiktiga målen i den nya samkommunens strategi. Den styr också kommunikationen i servicen och hur förutsättningar för kommunikation i den nya organisationen skapas.

Fullmäktige föreslås godkänna att samarbetet inom Åbo universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde fortsätter

22.11.2021 Fullmäktige föreslås godkänna att samarbetet inom Åbo universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde fortsätter
Styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde beslutade på sitt sammanträde den 22 november föreslå att fullmäktige ska godkänna att samkommunen för Österbottens välfärdsområde år 2022 fortsätter tillämpa det avtal som berör organiseringen av den specialiserade sjukvården i Åbo universitetscentralsjukhus specialupptagningsområde.

I Österbotten vill man fortsätta arbeta med att utveckla framtidens social- och hälsocentral

22.11.2021 I Österbotten vill man fortsätta arbeta med att utveckla framtidens social- och hälsocentral
Kommunerna i Österbotten deltar i det nationella programmet Framtidens social- och hälsocentral, vilket ingår i statsminister Sanna Marins regeringsprogram. Avsikten med programmet är att utveckla social- och hälsovårdstjänsterna på basnivån för att främja tillgången, kvaliteten, verkningsfullheten och samspeltheten inom social- och hälsovården, men också för att ta fram allt fler preventiva tjänster och tjänster som allt bättre bemöter invånarnas behov. Styrelsen för Österbottens välfärdsområde beslutade att ansöka om ett kompletterande statsunderstöd för programmet Framtidens social- och hälsocentral för att utvecklingsarbetet ska kunna fortgå under åren 2022–2023.

Samma kända ansikten hjälper dig i Österbottens välfärdsområde

18.11.2021 Samma kända ansikten hjälper dig i Österbottens välfärdsområde
Samkommunen för Österbottens välfärdsområde inleder verksamheten den 1 januari 2022. ”Serviceattityden i Österbottens välfärdsområde är ”Hej, hur kan jag...

Kungörelse: Välfärdsområdesvalet 2022, antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas och inlämnande av kandidatansökan i Österbottens välfärdsområde

17.11.2021 Kungörelse: Välfärdsområdesvalet 2022, antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas och inlämnande av kandidatansökan i Österbottens välfärdsområde
Antalet fullmäktigeledamöter som ska väljas Vid det rå som förrättas söndagen den 23 januari 2022 väljs 59 fullmäktigeledamöter till välfärdsområdesfullmäkti...

Styrgruppen föreslår att budgeten för 2022 godkänns

17.11.2021 Styrgruppen föreslår att budgeten för 2022 godkänns
Budgeten för samkommunen för välfärdsområdets första år utgår ifrån kommunernas budgeter från det gångna året med vissa justeringar. I budgetförslaget beakta...

Många nya fall under veckoslutet – Österbotten fortfarande ett område med samhällsspridning

15.11.2021 Många nya fall under veckoslutet – Österbotten fortfarande ett område med samhällsspridning
Coronaviruset visar inga tecken på att avta i Österbotten. Under veckan konstaterades totalt 122 nya coronafall. Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på måndagen den 15 november och konstaterade att Österbotten uppfyller de utmärkande kriterierna för områden med samhällsspridning.

Ändrade rutter invid Vasa centralsjukhus samjour och Y-hus

03.11.2021 Ändrade rutter invid Vasa centralsjukhus samjour och Y-hus
Rutterna invid Vasa centralsjukhus samjour och Y-hus ändras från och med onsdagen den 3 november på grund av gårdsarbeten. Gårdsarbetena inleddes redan den 4 oktober 2021 och då ändrades rutterna en första gång. Och nu när den andra fasen av gårdsarbetena inletts måste rutterna ändras igen.

Ljus i Österbottens coronatunnel – för att vi ska fortsätta i rätt riktning uppmanas befolkningen att använda munskydd, testa sig och vaccinera sig

02.11.2021 Ljus i Österbottens coronatunnel – för att vi ska fortsätta i rätt riktning uppmanas befolkningen att använda munskydd, testa sig och vaccinera sig
Tack vare anvisningarna och rekommendationerna har coronaläget i Österbotten visat tecken på att lugna ner sig. Virussituationen är ändå utmanande speciellt i distriktets norra delar, och därför fortsätter Österbotten i spridningsfasen. Munskydd används flitigt i området och invånarna uppmanas fortsätta använda dem. Vuxna och barn rekommenderas att vid minsta lilla symtom söka sig till coronatest, även om man fått två eller tre vaccindoser.

Vasa sjukvårdsdistrikts laboratorietjänster inom patologin till Fimlab i december

25.10.2021 Vasa sjukvårdsdistrikts laboratorietjänster inom patologin till Fimlab i december
Styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt har godkänt överlåtelse av patologins laboratorieverksamhet. Från och med den 1 december 2021 hör undersökningstjänsterna, inklusive de medicinska dödsorsaksutredningarna, på patologins laboratorium till Fimlab Laboratoriot Ab. De anställda på patologin överförs också, bortsett från dem som ansvarar för förvaring eller hantering av avlidna.

Beredningsarbetet för den frivilliga samkommunen går framåt

25.10.2021 Beredningsarbetet för den frivilliga samkommunen går framåt
Beredningen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inleder sin verksamhet 2022 går enligt tidtabellen. På sitt sammanträde på måndagen den 25 oktober behandlade styrelsen överföring av avtal samt direktiv som styr verksamheten. Eftersom mer än tusen olika avtal kommer att överföras från kommunerna till samkommunen har det reserverats många resurser för överföringsprojektets beredningsarbete. Samkommunens styrelse beslutade att ta emot kommunernas avtal och det ansvar som följer med dem från och med årsskiftet.

Nya anvisningar gällande den andra dosen coronavaccin för de som haft corona

22.10.2021 Nya anvisningar gällande den andra dosen coronavaccin för de som haft corona
Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat sina anvisningar om den andra dosen coronavaccin för de personer som har haft coronaviruset. Enligt de nya anvisningarna kan de som haft corona och fått en vaccindos få den andra dosen om det behövs, till exempel om personen ska på resa.

Barnenhetens eFöräldrarådets resolution våren/sommaren 2021

19.10.2021 Barnenhetens eFöräldrarådets resolution våren/sommaren 2021
Under våren och sommaren 2021 frågade eFöräldrarådet hur Ni fått kontakt med den enhet där Ert barn vårdas.

En av Finlands tre desinfektionsrobotar till Vasa centralsjukhus

18.10.2021 En av Finlands tre desinfektionsrobotar till Vasa centralsjukhus
Vasa centralsjukhus är ett av tre sjukhus i Finland som fått en desinfektionsrobot som fungerar med UV-ljus. Roboten kan desinficera ett över 20 kvadratmeter stort patientrum på minde än tio minuter. De rum som anses behöva desinfektion med UV-ljus för att fullborda slutstädningen har nytta av roboten i och med att den skapar en mikroorganismsäker miljö snabbare än motsvarande apparater som använts tidigare.

Sjukhusbesökare: Vänligen använd munskydd!

04.10.2021 Sjukhusbesökare: Vänligen använd munskydd!
Vasa centralsjukhus rekommenderar fortsättningsvis starkt att besökare ska använda munskydd. Rekommendationen gäller alla sjukhusbesökare – såväl patienter s...

Förändrade rutter framför akuten från och med 4.10 på grund av gårdsarbeten

29.09.2021 Förändrade rutter framför akuten från och med 4.10 på grund av gårdsarbeten
Framför Vasa centralsjukhusets Y-huset inleds gårdsarbeten på måndag 4.10.2021. Samjourens entré är tillgänglig hela tiden, men alla parkeringsplatser på gården tas ur bruk, med undantag för två platser för personer med funktionsnedsättning invid entrén. Arbetet är indelat i två etapper. Arbetena under etapp 1 beräknas pågå 4–5 veckor och under etapp 2 ungefär 2–3 veckor.

Styrelsen tillsatte fyra sektioner och en kommitté för den nya mandatperioden

27.09.2021 Styrelsen tillsatte fyra sektioner och en kommitté för den nya mandatperioden
Styrelsen för både Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och samkommunen för Österbottens välfärdsområde sammankom på måndagen den 27 september 2021 till den nya mandatperiodens första sammanträde. På det konstituerande mötet tillsatte styrelsen fyra sektioner och en kommitté samt utsåg också ordföranden för samtliga.

En tredje coronavaccindos för vissa grupper

27.09.2021 En tredje coronavaccindos för vissa grupper
Kommunerna inom Vasa sjukvårdsdistrikt ger nu en tredje vaccindos till de personer som i början av året var bland de första i vaccinationsordningen som vaccinerades med ett dosintervall som var kortare än sex veckor. En tredje vaccindos erbjuds nu eftersom ett längre dosintervall enligt forskningsresultat ger ett bättre skydd mot de allvarliga formerna av sjukdomen. I början av året gavs den andra vaccindosen i huvudsak 3-4 veckor efter den första vaccindosen, men därefter förlängdes dosintervallet.

Stark uppmaning till att vaccinera sig mot coronaviruset – rekommendationen om distansarbete löper ut i slutet av september

22.09.2021 Stark uppmaning till att vaccinera sig mot coronaviruset – rekommendationen om distansarbete löper ut i slutet av september
Österbottens coronasamordningsgrupp vill åter uppmana invånarna att vaccinera sig mot coronaviruset eftersom smittfallen under de senaste veckorna påvisat att viruset i allt högre grad håller på att bli de ovaccinerades sjukdom. Gruppen meddelar också att coronaprovtagningen i Vasa flyttar. Från och med onsdagen den 29 september tas proverna på kasernområdet i Vasa utan remiss och utan tidsbokning.

Österbotten ligger i täten i beredningen av välfärdsområdena

22.09.2021 Österbotten ligger i täten i beredningen av välfärdsområdena
De österbottniska kommunernas beslut att grunda en samkommun som sammanför social- och hälsovården i regionen har visat sig vara ett värdefullt beslut när...

ÅUCS forskar och vårdar första gången som en livesändning på svenska 16.9 kl 18: Hur botas cancer hos kvinnor?

15.09.2021 ÅUCS forskar och vårdar första gången som en livesändning på svenska 16.9 kl 18: Hur botas cancer hos kvinnor?
På torsdag 16.9 klockan 18 ordnas den första live-sändningen av ÅUCS forskar och vårdar med temat Hur botas cancer hos kvinnor? Då ska vi tala om cancer hos kvinnor, å ena sidan om gynekologisk cancer såsom livmodercancer, livmoderhalscancer och äggstockscancer och å andra sidan om den vanligaste cancerformen hos kvinnor, nämligen bröstcancer.

Coronasamordningsgruppen uppmuntrar till vaccination

14.09.2021 Coronasamordningsgruppen uppmuntrar till vaccination
Läget håller på att utvecklas i en bättre riktning, men Österbotten befinner sig fortfarande i spridningsfasen av epidemin. Idag är incidensen i regionen 214. Smittfall konstateras mest bland barn, skolelever och ovaccinerade vuxna. Österbottens coronasamordningsgrupp som sammanträdde på tisdagen den 14 september uppmuntrar invånarna att vaccinera sig för att få ett skydd mot coronaviruset.

Styrelsen för den nya och stora samkommunen står inför ett år av utmaningar och arbete

13.09.2021 Styrelsen för den nya och stora samkommunen står inför ett år av utmaningar och arbete
Nu har en ny styrelse valts för samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Styrelsen utsågs av samkommunfullmäktige för Österbottens välfärdsområde som sammankom till mandatperiodens första sammanträde på måndagen den 13 september 2021.

Nytt fullmäktige utsetts för välfärdssamkommunens verksamhetsperiod

13.09.2021 Nytt fullmäktige utsetts för välfärdssamkommunens verksamhetsperiod
Nu har ett nytt fullmäktige utsetts för samkommunen för Österbottens välfärdsområde. Fullmäktige som består av 37 ledamöter representanter samkommunens samtliga 13 kommuner. Respektive kommun har utsett sina egna representanter till fullmäktige. Till ordförande för fullmäktige valdes Gösta Willman från Nykarleby, till första vice ordförande Bernhard Bredbacka från Larsmo och till andra vice ordförande Mikael Perjus från Kristinestad.

Fredag 17.9 firas den internationella patientsäkerhetsdagen

13.09.2021 Fredag 17.9 firas den internationella patientsäkerhetsdagen
Världshälso-organisationen WHO har utlyst 17 september till en internationell patientsäkerhetsdag. Dagens syfte är att öka kännedomen om klient- och patientsäkerhet. Dagen har firats sedan 2019. WHO väljer ett tema för varje år. I år är temat moderns och den nyföddas säkerhet.

Antalet coronafall ökar i Österbotten – fortfarande viktigt och nödvändigt att använda munskydd

08.09.2021 Antalet coronafall ökar i Österbotten – fortfarande viktigt och nödvändigt att använda munskydd
Coronasmittan sprider sig fortfarande i rasande takt i Österbotten. Föregående vecka konstaterades 187 nya smittfall. Merparten av smittfallen konstaterades i Vasanejden. Men även i Jakobstad har man haft större smittkluster. På onsdagen den 8 september var coronaincidensen i regionen 199.

Österbottens välfärdsområde bereds i två skeden

01.09.2021 Österbottens välfärdsområde bereds i två skeden
År 2021 och 2022 bereds två olika välfärdsområden i Österbotten. Det handlar om samkommunen för Österbottens välfärdsområde som inleder sin verksamhet 1.1.20...

Coronasmittan sprids bland ovaccinerade

31.08.2021 Coronasmittan sprids bland ovaccinerade
Österbotten befinner sig fortfarande i spridningsfasen, och smittan sprids i synnerhet bland skolelever och ovaccinerade vuxna. Österbottens coronasamordningsgrupp som sammankom på tisdagen den 31 augusti uppmanar invånarna att testa sig redan vid lindriga symtom och påminner också om vikten att vaccinera sig. På tisdagen var incidensen i regionen 142.

Styrelsens mandatperiod har präglats starkt av beredningen av välfärdsområdet

30.08.2021 Styrelsens mandatperiod har präglats starkt av beredningen av välfärdsområdet
På måndagen den 30 augusti 2021 sammankom styrelsen för Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och samkommunen för Österbottens välfärdsområde till mandatperiodens sista sammanträde. Vid sammanträdet tog styrelsen ställning till olika verkställighetsparagrafer och övriga paragrafer som fullmäktige tar ställning till på sitt sammanträde den 13 september 2021.

Läget i Österbotten har försämrats snabbt – Österbotten i spridningsfasen igen

23.08.2021 Läget i Österbotten har försämrats snabbt – Österbotten i spridningsfasen igen
Österbotten har övergått till spridningsfasen av coronavirusepidemin. Detta kunde Österbottens coronasamordningsgrupp konstatera på ett extrainsatt möte måndagen den 23 augusti. Läget i Österbotten har snabbt utvecklats till det sämre. I augusti har incidenstalet för viruset tredubblats och måndagens incidens är 122.

Det ständigt ökande antalet coronafall väcker oro i Österbotten

17.08.2021 Det ständigt ökande antalet coronafall väcker oro i Österbotten
Antalet fall ökar nu i hotfull takt i Österbotten. Under den senaste veckan har man konstaterat 84 nya smittfall i regionen. Om antalet ökar i nuvarande takt så återgår Österbotten snart i spridningsfasen, konstaterade Österbottens coronasamordningsgrupp vid sitt sammanträde på tisdagen den 17 augusti.

Massexponering på festival, distansarbete rekommenderas

11.08.2021 Massexponering på festival, distansarbete rekommenderas
Coronaläget i Österbotten har under den senaste veckan jämnat ut sig och stannat i accelerationsfasen – men risken för smittspridning är hög efter massevenemang. I fråga om Vasa Festival vet man i det här skedet att en person från en annan ort hade besökt evenemanget på lördagen och senare hade konstaterats vara coronasmittad, vilket lett till exponeringar. Alla som besökt evenemanget uppmanas söka sig till coronatest med låg tröskel vid minsta symtom eller vid minsta misstanke om smitta för att förhindra att smittan sprids vidare.

De som ännu inte vaccinerat sig får sina två vaccindoser med 8 veckors mellanrum

09.08.2021 De som ännu inte vaccinerat sig får sina två vaccindoser med 8 veckors mellanrum
Från och med den här veckan får de som tar sin första dos av coronavaccinet sin boosterdos redan 8 veckor efter den första dosen. De som redan har fått sin...

Österbotten befinner sig åter i accelerationsfasen

04.08.2021 Österbotten befinner sig åter i accelerationsfasen
Den tilltagande ökningen i antalet coronafall som förväntades i förra veckan är nu verklighet. Österbottens coronasamordningsgrupp kunde vid sitt sammanträde på tisdagen den 3 augusti konstatera att landskapet åter övergått till accelerationsfasen.

Rekommendationen för användning av ansiktsmask fortsätter till slutet av augusti

28.07.2021 Rekommendationen för användning av ansiktsmask fortsätter till slutet av augusti
Coronasituationen har försämrats i Österbotten under de senaste veckorna. En avsevärt stor del av smittfallen har kommit från andra orter i Finland utanför Österbotten. Österbottens coronasamordningsgrupp som hade sammanträde på tisdagen förlängde rekommendationen för användning av ansiktsmask till slutet av augusti som förebyggande åtgärd för smittspridningen. Samtidigt tackade gruppen områdets befolkning för bra och omfattande användning av skydden.

Undvik att simma i havet, om du har hudsår

09.07.2021 Undvik att simma i havet, om du har hudsår
Det varma sommarvädret har medfört ett ökat antal fall där människor smittats av bakterier i släktet Vibrio. Vibriobakterierna förökar sig i varmt salthaltigt kustvatten, men inte i inlandets sötvatten. Smittan sker vanligen så att vibriobakterien kommer i kontakt med sår och orsakar en hudinfektion. Hos den som badar i vattnet kan bakterierna också orsaka inflammationer i ytterörat. Om man sväljer vatten med bakterier kan de orsaka lindrig magsjuka. I allvarligare sjukdomsform kommer bakterien in i blodet, vilket kan orsaka en allvarlig allmäninfektion och rentav leda till döden.

Majoriteten av Österbottens coronafall kommer fortfarande från utlandet

07.07.2021 Majoriteten av Österbottens coronafall kommer fortfarande från utlandet
Coronavirusläget i Österbotten har stabiliserats efter en liten ökning, men speciellt smittfall som härstammar från utlandet konstateras ännu i jämn takt. På tisdagen den 6 juli var regionens incidenstal 14. Rekommendationen om ansiktsmask har uppdaterats och förlängts till den 31 juli.

Klientavgiftslagen uppdaterades 1.7.2021 – Underårigas poliklinikbesök är i fortsättningen avgiftsfria

02.07.2021 Klientavgiftslagen uppdaterades 1.7.2021 – Underårigas poliklinikbesök är i fortsättningen avgiftsfria
Lagen gällande klientavgifter ändrades 1.7.2021 och den största förändringen för centralsjukhusets klienter är att besök på polikliniker för under 18-åriga i fortsättningen kommer att vara gratis. Det kommer inte heller uppbäras någon avgift för icke annullerad tidsbokning för underåriga. Dagkirurgin är fortsättningsvis avgiftsbelagd även för underåriga.

Förändringar i laboratorieverksamheten

30.06.2021 Förändringar i laboratorieverksamheten
Fimlabs provtagning, Vespa, har nya utrymmen på Vasaesplanaden 19. Vid Vespa kan man smidigt komma på laboratorie prov med eller utan tidsbokning.

EU:s coronavaccinationsintyg finns nu på Mina Kanta-sidorna

28.06.2021 EU:s coronavaccinationsintyg finns nu på Mina Kanta-sidorna
De invånare som fått coronavaccinet kan nu ladda ner EU:s coronavaccinationsintyg från Mina Kanta-sidorna. Intyget ersätter det tidigare nationella coronavaccinationsintyget.

Nu har de första minnena från Vasa sjukvårdsdistrikt publicerats

24.06.2021 Nu har de första minnena från Vasa sjukvårdsdistrikt publicerats
Från och med år 2022 uppgår Vasa sjukvårdsdistrikt i den nya organisationen Österbottens välfärdsområde. Nu är Vasa sjukvårdsdistrikt inne på sitt sista år som samkommun för specialiserad sjukvård. Till äran av det sista verksamhetsåret har vi bett invånarna skicka in minnen från Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa centralsjukhus.

Österbotten redo att genomföra reformen

23.06.2021 Österbotten redo att genomföra reformen
Den 23 juni 2021 godkände riksdagen lagpaketet för social- och hälsovårdsreformen. Österbotten är redo för reformen, eftersom många av ändringarna gällande...

På pandemins basnivå meddelas antalet coronafall endast på vardagar

22.06.2021 På pandemins basnivå meddelas antalet coronafall endast på vardagar
När regionen befinner sig på basnivån så uppdateras antalet smittfall på vardagar cirka kl. 11 medan antalet smittfall som konstaterats på veckoslut rapporteras på måndagar. För att inte riskera att individens datasekretess äventyras, kommer vi i fortsättningen att meddela de smittades hemkommun endast om det konstaterats fler än fem fall under en dag.

Österbottens välfärdsområdes logo visar att vi jobbar människa till människa

16.06.2021 Österbottens välfärdsområdes logo visar att vi jobbar människa till människa
Från och med 1.1.2022 känner du igen social- och hälsovården i Österbotten via logon med två människor som möts. Det visuella uttrycket för Österbottens välfärdsområde har planerats under vintern och våren. Regionens invånare och den framtida personalen i välfärdsområdet har deltagit i planeringen av det visuella uttrycket.

Rekommendationen om distansarbete och ansiktsmask i kraft i Österbotten till slutet av juni

15.06.2021 Rekommendationen om distansarbete och ansiktsmask i kraft i Österbotten till slutet av juni
Coronaläget i Österbotten är ganska lugnt och incidenstalet har hållits mellan 8 och 12. Den senaste veckan har tretton nya fall konstaterats, veckan före det konstaterades sju fall. Smittkedjornas spårbarhet har dock försvagats.

Forskningsverksamheten får en starkare roll i Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde

14.06.2021 Forskningsverksamheten får en starkare roll i Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde
Vasa sjukvårdsdistrikt hör till Åbo universitetssjukhus specialupptagningsområde som nu har publicerat en ny vetenskaps- och forskningsstrategi för åren 2021–2025. Enligt strategin ska man fästa en allt större uppmärksamhet vid att bedriva en högklassig forskningsverksamhet i specialupptagningsområdet. Fördelen är att det finna många sjukhus, universitet, högskolor och forskningsanstalter i området. Även tvåspråkigheten och närheten till primärvården är en styrka i specialupptagningsområdet.

I den nya ägarstyrningsstrategin indelas bolag som samkommunen äger i betydande, nödvändig och nyttiga

14.06.2021 I den nya ägarstyrningsstrategin indelas bolag som samkommunen äger i betydande, nödvändig och nyttiga
Nu har Vasa sjukvårdsdistrikt och Österbottens välfärdsområde som tar vid efter årsskiftet fått en ny strategi för ägarstyrningen. Den här strategin har utarbetats i linje med den strategi som utarbetats för den nya välfärdssamkommunen. Ägarstyrningsstrategin består av tre delområden där man fastställer ett mål och grund för ägarstyrningen men också indelar bolagen i olika klasser.

Österbottens välfärdsområdes färdigställda förvaltningsstadga stöder beredningen av den nya organisationen

07.06.2021 Österbottens välfärdsområdes färdigställda förvaltningsstadga stöder beredningen av den nya organisationen
Österbottens välfärdssamkommun som inleder sin verksamhet i början av år 2022 har nu fått en förvaltningsstadga. Samkommunens fullmäktige godkände förvaltningsstadgan vid sitt sammanträde på måndagen den 7 juni 2021. I förvaltningsstadgan fastställer man bland annat hur samkommunens förvaltning är ordnad, men i och med att samkommunen är verksam inom den offentliga förvaltningen så fastställer förvaltningsstadgan även hur beslutanderätten används i organisationen.

”Hej, hur kan jag hjälpa dig?” är Österbottens välfärdsområdes nya strategiska motto

07.06.2021 ”Hej, hur kan jag hjälpa dig?” är Österbottens välfärdsområdes nya strategiska motto
Den strategi som utarbetats för den välfärdssamkommun som inleder sin verksamhet i Österbotten i januari 2022 godkändes i samkommunens fullmäktige den 7 juni 2021. Strategin inrymmer den nya organisationens värderingar, vision och långsiktiga mål samt den tvåspråkiga sloganen – ”Hej, hur kan jag hjälpa?", "Hei, miten voin auttaa?" – som är tänkt att återspegla tjänstvilligheten i den nya organisationen.

Förhandsrösta – kom ihåg munskyddet

02.06.2021 Förhandsrösta – kom ihåg munskyddet
Enligt de nya rekommendationerna får nu 50 personer samlas till privata tillställningar och vuxnas hobbyverksamhet i Österbotten. Samtidigt rekommenderar coronasamordningsgruppen att man fortfarande bör använda munskydd om man deltar i dylik verksamhet. Vecka 21 hade man sammanlagt 10 nya coronafall i Vasa sjukvårdsdistrikt och i samtliga fall kunde smittkällan spåras.

”Vi har alla någon som vi kan uppmuntra att sluta röka”

28.05.2021
Internationella tobaksfria dagen syns i kommunerna i Österbotten under nikotinfria veckan 31.5–6.6.2021. Temaveckan främjar ett nikotinfritt liv, uppmuntrar människor att sluta använda nikotinprodukter som är skadliga för hälsan och ger information om stödtjänster för hjälp när man vill sluta. På Vasa centralsjukhus vill vi främja hälsan och goda levnadssätt, och därför är sjukhuset rökfritt. Rökning ökar riskerna vid operationer och hämmar tillfrisknandet. Därför är det särskilt angeläget för operationspatienter att överväga att sluta röka innan en operation.

Den indiska varianten av coronaviruset väcker oro i Österbotten – i övrigt är läget lugnt

26.05.2021 Den indiska varianten av coronaviruset väcker oro i Österbotten – i övrigt är läget lugnt
Coronaläget i Österbotten är fortfarande lugnt. Den senaste veckan har nya smittfall konstaterats närmast i den norra delen av landskapet, dit smittan spridit sig från Karleby i Mellersta Österbotten. Samtidigt väcker de smittfall som härstammar från utlandet och i synnerhet den indiska virusvarianten fortfarande oro.

Sommarens nummer av tidningen Hembesöket har utkommit

20.05.2021 Sommarens nummer av tidningen Hembesöket har utkommit
Utdelningen av årets första nummer av tidningen Hembesöket har inletts. Vad behandlar man med den ljusbehandling som nu erbjuds även i Jakobstad? Hur fungerar centralsjukhusets eget klientråd? Och vad är lungendoskopi och vad behandlas med injektioner med botulinumtoxin? Vem av sjukhusets anställda är finsk mästare i poledance? Det här är bara några plock av de mångsidiga artiklar som du kan läsa i vår tidning.

Styrgruppen drog viktiga riktlinjer för ansvaret hos Österbottens välfärdsområde och medlemskommunerna

19.05.2021 Styrgruppen drog viktiga riktlinjer för ansvaret hos Österbottens välfärdsområde och medlemskommunerna
På sitt möte den 18 maj drog styrgruppen för Österbottens välfärdsområde riktlinjer för vilka uppgifter som överförs till välfärdsområdet och vilka som blir kvar i kommunerna samt för hur samarbetet mellan välfärdsområdet och kommunerna ska ordnas. Den här gången behandlade styrgruppen riktlinjerna för integrationsservicen för invandrare samt för samarbetet gällande stödtjänsterna.

Förutsatt att läget hålls lugnt kan läroinrättningarna arrangera vårfester för sina studerande – men utan publik

18.05.2021 Förutsatt att läget hålls lugnt kan läroinrättningarna arrangera vårfester för sina studerande – men utan publik
Interna vårfester får grönt ljus, såvitt det lugna coronaläget i Österbotten fortsätter. Under den senaste veckan har man konstaterat 13 nya fall. Smittspårningen har löpt allt bättre och nu har man lyckats spåra alla smittkällor. På tisdagen den 18 maj är incidenstalet för regionen 12. Det dåliga smittläget i Mellersta Österbotten väcker stor oro.

Virusläget i Österbotten är stabilt, hälften av smittfallen kommer från utlandet(2)

11.05.2021 Virusläget i Österbotten är stabilt, hälften av smittfallen kommer från utlandet(2)
Österbotten håller sig fortfarande på basnivån, men smittfallen som kommer från utlandet väcker oro. Rekommendationen om att man bör avstå från att samlas fler än 20 personer till privata sammankomster och fritidsverksamhet förlängdes till den 31 maj. På tisdagen den 11 maj var incidensen i regionen 17.

Virusläget i Österbotten är stabilt, hälften av smittfallen kommer från utlandet

11.05.2021 Virusläget i Österbotten är stabilt, hälften av smittfallen kommer från utlandet
Österbotten håller sig fortfarande på basnivån, men smittfallen som kommer från utlandet väcker oro. Rekommendationen om att man bör avstå från att samlas fler än 20 personer till privata sammankomster och fritidsverksamhet förlängdes till den 31 maj. På tisdagen den 11 maj var incidensen i regionen 17.

Berätta hurdana minnen du har om Vasa sjukvårdsdistrikt

07.05.2021 Berätta hurdana minnen du har om Vasa sjukvårdsdistrikt
Berätta om ditt minne för oss! Det här är det sista verksamhetsåret som Vasa sjukvårdsdistrikt fungerar som en samkommun som tillhandahåller specialiserad sjukvård för invånarna i sina medlemskommuner. För från och med början av år 2022 kommer all primärvård, socialvård och specialiserad sjukvård att ordnas inom ramen för en ny organisation, Österbottens välfärdsområde, dit även Vasa centralsjukhus kommer att höra. Före vi vänder ett nytt blad i den österbottniska social- och hälsovårdshistorien så vill vi ta tillfället i akt och samla in minnen om Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa centralsjukhus. Vi kommer att sammanställa de inkomna minnena på en webbsida på Vasa centralsjukhus webbplats. Du kan skicka in dina minnen till och med den 1 augusti med hjälp av vår webblankett.

Barnmorskor från Vasa ”distansjobbar” i Jakobstad

07.05.2021 Barnmorskor från Vasa ”distansjobbar” i Jakobstad
Praxisen för screeningultraljudundersökningarna på mödrapolikliniken i Jakobstad förnyades i mars och responsen har varit positiv. Såväl barnmorskor som gravida är nöjda. Samarbetet mellan Vasa centralsjukhus och sjukhuset i Jakobstad kom igång smidigt.

Huvudkonstverket i H-huset avbildar en sländas metamorfos

06.05.2021 Huvudkonstverket i H-huset avbildar en sländas metamorfos
Det konstprogram som färdigställdes och godkändes i december för det konstprojekt som anknyter till Vasa centralsjukhus H-nybyggnation framskrider enligt planerna – och nu har det blivit dags att välja konstnärer. I linje med det mål som uppställts för konstprojektet ska konstnärerna väljas så öppet som möjligt för att alla konstnärer ska ha en jämngod chans att få skapa konst för nybyggnationen. Det huvudverk som nu har valts för nybyggnationen är en skulptur i keramik, glas och metall och som avbildar en sjöflicksländas metamorfos.

Virusläget i Österbotten är lugnt - oro för resenärer som anländer från Indien och dess närområden och som inte testas på flygfälten

05.05.2021 Virusläget i Österbotten är lugnt - oro för resenärer som anländer från Indien och dess närområden och som inte testas på flygfälten
Virusläget är fortfarande lugnt i Österbotten. Under den senaste veckan har man konstaterat 14 nya fall i regionen. På onsdagen den 5 maj var incidensen i regionen 16. Resenärer som anländer från Indien och dess närområden till Finland väcker ändå viss oro, eftersom en del har konstaterats ha insjuknat i corona först i samband med tester som genomförts i Österbotten.

Coronaprovtagning torsdag och fredag i Brändö

03.05.2021 Coronaprovtagning torsdag och fredag i Brändö
En bil för coronaprovtagning med låg tröskel parkerar denna vecka torsdag 6.5 och fredag 7.5 på Vasa universitets huvudparkeringsområde i Brändö kl. 9.00–11.30. Adressen är Wolffskavägen 34. Provtagningen är gratis och för det behövs ingen remiss. Även symtomfria personer kan testa sig.

Österbotten är på basnivån – lindringar i vuxnas hobby- och träningsverksamhet

28.04.2021 Österbotten är på basnivån – lindringar i vuxnas hobby- och träningsverksamhet
Spridningen av coronaviruset har lugnat ner sig i Österbotten. Det låga antalet nya smittfall, en jämt sjunkande incidens och en god spårbarhet resulterade i ett väntat beslut: Österbotten är nu enligt den klassificering som används för att beskriva de olika faserna av coronaepidemin på basnivån. Det här konstaterades på det sammanträde som Österbottens coronasamordningsgrupp höll på tisdagen.

Att leva med ångest -informationstillfälle

28.04.2021 Att leva med ångest -informationstillfälle
Vasa centralsjukhus, Österbottens Föreningar, OLKA och Österbottens kriscenter Valo ordnar tillsammans evenemanget Att leva med ångest den 10 maj. Evenemanget hålls via Teams och alla intresserade är välkomna. Ingen förhandsanmälan krävs.

Gentest kan man minska dödsfall bland cancerpatienter

23.04.2021 Gentest kan man minska dödsfall bland cancerpatienter
Vasa centralsjukhus har som det första sjukhuset i Finland rutinmässigt börjat använda ett gentest med vilket man kan identifiera patienter som löper en risk att drabbas av allvarliga biverkningar efter behandling med normala doser av cancerläkemedel som innehåller fluoropyrimidin.

Under 20-åringar tillåts utöva hobbyverksamhet

20.04.2021 Under 20-åringar tillåts utöva hobbyverksamhet
I Österbotten ligger antalet nya coronafall fortfarande på en måttlig nivå, samtidigt som smittkällorna kan kartläggas till 90 procent. Men enligt de nationella anvisningarna befinner Österbotten sig fortfarande i accelerationsfasen, varför österbottningarna ännu måste följa de rekommendationer och restriktioner som gäller för denna fas.

Trots coronapandemin var rekryteringen i full gång på Vasa centralsjukhus

19.04.2021 Trots coronapandemin var rekryteringen i full gång på Vasa centralsjukhus
Effekterna av den globala coronapandemin märks i Vasa sjukvårdsdistrikts personalrapport för år 2020. Pandemin ställde till utmaningar i såväl det dagliga vårdarbetet som i utveckling, utbildning och rekrytering.

Föreningarna på sjukhuset: Samarbete kring kamratstöd -webbinarium den 4 maj

15.04.2021 Föreningarna på sjukhuset: Samarbete kring kamratstöd -webbinarium den 4 maj
Vasa centralsjukhus och Öterbottens Föreningar rf kommer gemensamt att organisera Samarbete kring kamratstöd -webbinarium via Teams på tisdag 4 maj 2021 från 14–15.30. Webbinariet är öppet för alla, men målgruppen är speciellt läkare, sjuksköterskor och andra experter som arbetar på sjukhuset samt organisationer.

Föräldrar – besvara enkäten och hjälp till att utveckla verksamheten på barnpolikliniken

14.04.2021 Föräldrar – besvara enkäten och hjälp till att utveckla verksamheten på barnpolikliniken
Besvara en enkät som används för att samla in information om hur belåtna föräldrarna är med det arbete som skötarna utför på Vasa centralsjukhus barnpoliklinik.

Coronaläget i Österbotten är stabilt, men rekommendationerna kan ännu inte avvecklas

13.04.2021 Coronaläget i Österbotten är stabilt, men rekommendationerna kan ännu inte avvecklas
I Österbotten är antalet nya coronafall inte så högt, men i och med att man fortfarande konstaterar nya fall på olika håll i landskapet så håller coronasamordningsgruppen sina rekommendationer om bland annat sammankomster och hobbyverksamhet vid makt till den 30 april. Gruppen tar på nytt ställning till rekommendationerna vid sitt nästa sammanträde den 20 april.

Coronaprovtagning i april i Korsnäståget i Vasa

12.04.2021 Coronaprovtagning i april i Korsnäståget i Vasa
I april kan man coronatesta sig med låg tröskel vid Korsnäståget på Fräsargatan mittemot hälsostation i en mobil provtagningsenhet följande torsdagar: 15.4, 22.4 och 29.4 kl 14.30–17.30.

Coronaläget i Österbotten stabilt, men fallen har igen ökat den senaste veckan

07.04.2021 Coronaläget i Österbotten stabilt, men fallen har igen ökat den senaste veckan
Coronaläget i Österbotten har vänt till det sämre den gångna veckan. Incidenstalet, som var 21 för en vecka sedan, har nu stigit och onsdagen 7 april är det 32. Trots den ökade mängden fall är situationen stabil och smittkedjorna har kunnat spåras bra.

Befolkningen önskas fira påsk i Österbotten

31.03.2021 Befolkningen önskas fira påsk i Österbotten
Coronaläget i Vasa sjukvårdsdistrikt är fortsättningsvis lugnt. Trots det förbättrade läget rekommenderar Österbottens coronasamordningsgrupp att man firar påsken i hemknutarna, eftersom antalet coronafall är oroväckande på många andra håll i Finland och utomlands. Under påsken ordnas mobil provtagning med låg tröskel på Vasa järnvägsstation för att underlätta provtagningen av resenärer. Eftersom läget är stabilt tillåter gruppen matcher i lagsport för under 18-åringar i Österbotten.

Vasa centralsjukhus patienthotellverksamhet förändras från och med den 1 april 2021

30.03.2021 Vasa centralsjukhus patienthotellverksamhet förändras från och med den 1 april 2021
Vasa centralsjukhus patienthotellverksamhet förändras från och med den 1 april 2021. Tidigare befanns sig patienthotellet i centralsjukhusets G-hus i Sandviken, men i och med ombyggnaden av huset så kommer patienthotellverksamheten att upphöra i G-huset.

Coronaprovtagning vid Vasa järnvägsstation i påsk

30.03.2021 Coronaprovtagning vid Vasa järnvägsstation i påsk
På skärtorsdagen, långfredagen och annandag påsk svänger en mobil provtagningsenhet in på Vasa järnvägsstations gård. Den mobila provtagningsenheten gör coronatest med låg tröskel. I synnerhet passagerare som anländer till Vasa uppmanas söka sig till provtagningsenheten.

Den nationella social- och hälsovårdsreformen beaktas också i beredningsarbetet för Österbottens välfärdsområde

24.03.2021 Den nationella social- och hälsovårdsreformen beaktas också i beredningsarbetet för Österbottens välfärdsområde
Lagstiftningsberedningen för den nationella social- och hälsovårdsreformen är i gång i riksdagen. Ett omfattande lagpaket för reformen är tänkt att träda i...

Återgång till kontaktundervisning och sammankomster på 10 personer

23.03.2021 Återgång till kontaktundervisning och sammankomster på 10 personer
Coronaläget är lugnt i Vasa sjukvårdsdistrikt. Distriktet har lämnat spridningsfasen och återgått till accelerationsfasen och rekommendationerna för sammankomster ändras från sex personer till tio. I enlighet med gruppens rekommendationer kan årskurserna 7–9 och andra stadiet återgå till närstudier om kommunerna så beslutar.

Rekryteringarna för Österbottens välfärdsområde framskrider

22.03.2021 Rekryteringarna för Österbottens välfärdsområde framskrider
Beredningen av Österbottens välfärdsområde går framåt. Nästa och även den sista stora rekryteringsomgången påbörjas i april via Kuntarekry, tjänsten för lediga jobb i kommunsektorn. Rekryteringen som genomförs internt gäller de arbetstagare i kommunerna och samkommunerna, vilka kommer jobba i den nya välfärdssamkommunen.

Trots pandemin lyckades man utveckla vårdkvaliteten på Vasa centralsjukhus ifjol

22.03.2021 Trots pandemin lyckades man utveckla vårdkvaliteten på Vasa centralsjukhus ifjol
Vasa sjukvårdsdistrikts kvalitetsrapport är en sammanfattning av de utvecklingsåtgärder som vidtogs ifjol för att organisationen ska kunna erbjuda en allt säkrare vård. I rapporten redogör olika sakkunniga för det gångna året och ger också en framtidsöversikt som omfattar bland annat patientsäkerhet, övergripande säkerhet och sjukhushygien.

Laboratoriemeddelande: Förändringar i tidsbokningar

19.03.2021
Bokningar till undersökningar senast 30.4. görs som normalt i det nuvarande Nettilab-systemet. Provtagningstid till 3.5. och framåt kan bokas på webben fimlab.fi/ajanvaraus eller via telefon 06 2131 626 vardagar kl 7–15.

Vad är Österbottens välfärdsområde för dig? Svara på enkäten!

18.03.2021 Vad är Österbottens välfärdsområde för dig? Svara på enkäten!
Österbottens välfärdsområde bildas av tretton kommuner i Österbotten. Den helt nya organisationen kommer erbjuda primärvård, socialvård och specialiserad...

Mobil provtagning med låg tröskel i Melmo och Gamla Vasa

16.03.2021 Mobil provtagning med låg tröskel i Melmo och Gamla Vasa
En betydande anhopning av smittfall i Prästbacken och Korsnäståget i Vasa. Provtagning med låg tröskel inleds redan denna vecka. I sjukvårdsdistriktet i övrigt är coronaläget lugnare.

Dagens forskning är morgondagens vård

15.03.2021 Dagens forskning är morgondagens vård
Modern medicin och dess behandlingar baseras på forskningsdata. Den information som producerats inom forskningen, har använts för att övervinna många tidigare livshotande sjukdomar. Biobankprover främjar medicinsk forskning, vars syfte är att få en insikt för orsaker till sjukdomar och att utveckla nya läkemedel och behandlingar. Den 3 mars startade kampanjen- Ger du ditt samtycke, som täcker hela Finland och grundar sig på insamlingen av biobank- samtycken, som befolkningen ger på frivilligt och insamlingen av de nödvändiga prov som behövs för forskningen. Auria Biobank är också med i denna kampanj.

Abiturienter och deras familjer rekommenderas sätta sig i frivillig karantän före studentskrivningarna

10.03.2021 Abiturienter och deras familjer rekommenderas sätta sig i frivillig karantän före studentskrivningarna
Invånarna i Österbotten får beröm för att coronafallen nu är på nedgående. Men det är ändå viktigt att noggrant följa de givna skyddsanvisningarna, eftersom bland annat sportlovsfirandet i förra veckan kan få smittfallen att öka igen.

Österbottens välfärdsområde och Vasa universitet i unikt forskningssamarbete

09.03.2021 Österbottens välfärdsområde och Vasa universitet i unikt forskningssamarbete
Österbottens välfärdsområde och Vasa universitet har inlett ett fem år långt samarbete. I Österbotten pågår en regional reform av socialvården, primärvården...

Du avstår väl från att samlas med över sex personer

26.02.2021 Du avstår väl från att samlas med över sex personer
Österbottens coronasamordningsgrupp höll ett extra insatt möte den 25 februari för att uppdatera rekommendationerna i regionen för att de ska motsvara de åtgärder som statsrådet beslutat att ska vidtas i fas två av epidemin för att förebygga spridningen av coronaviruset. Gruppen rekommenderar starkt att kontakter ska begränsas bara till den närmaste kretsen och att man ska avstå från sammankomster med över sex personer. Enligt den tidigare rekommendationen skulle man avstå från sammankomster med över 10 personer.

Skötare på ögonenheten utbildade i att ge injektioner i ögat

25.02.2021 Skötare på ögonenheten utbildade i att ge injektioner i ögat
På Vasa centralsjukhus ögonenhet har tre sjukskötare utbildats i att ge injektioner i ögats glaskropp. Det här har frigjort läkarna att utföra annat arbete, varför enheten nu årligen kan erbjuda 880 fler mottagningsbesök.

Förebyggande åtgärder för att förhindra virusspridningen ska vidtas på alla allmänna platser

24.02.2021 Förebyggande åtgärder för att förhindra virusspridningen ska vidtas på alla allmänna platser
Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på tisdagen 23 februari, gruppen lyfte fram paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar, vilken redan trätt i kraft och föreskriver att det även i verksamhet för allmänheten som bedrivs av privata sektorn ska vidtas åtgärder för att förhindra virusspridningen.

Samarbete och diskussion med kommunerna nyckeln till framgång i beredningen av Österbottens välfärdsområde

23.02.2021 Samarbete och diskussion med kommunerna nyckeln till framgång i beredningen av Österbottens välfärdsområde
Om ungefär tio månader, 1.1.2022, tar Österbottens välfärdsområde ansvaret för att ordna social- och hälsovård för sina medlemskommuner. Beredningsarbetet...

Trots pandemin nådde sjukvårdsdistriktet ett gott resultat - med drygt en miljon euro i överskott

22.02.2021
År 2020 var på många sätt ett utmanande år för Vasa sjukvårdsdistrikt. Coronapandemin som skakade om hela världen påverkade också verksamheten vid Vasa centralsjukhus, där man samtidigt som man förberedde sig för ny sorts verksamhet också minskade på den normala verksamheten. Personal överfördes till nya uppgifter vartefter läget förändrades. Vasa sjukvårdsdistrikt uppvisar i sitt bokslut för 2020 ett överskott om 1,4 miljoner euro, vilket enligt sjukvårdsdistriktets ekonomidirektör Lena Nystrand är ett bra resultat med tanke på läget år 2020.

Fem regionala servicechefer valdes för Österbottens välfärdsområde

22.02.2021 Fem regionala servicechefer valdes för Österbottens välfärdsområde
Nu har Österbottens välfärdssamkommun fått fem regionala servicechefer som inom ramen för sin expertuppgift ska stöda välmående i samverkan med och i gränsytan mellan samkommunen, kommunerna, befolkningen, beslutsfattare och personal. Sammanlagt valde man nu servicechefer för fyra olika områden som uppräknat från norr till söder är följande: Jakobstad-Pedersöre-Nykarleby-Larsmo, Korsholm-Vörå, Vasa-Laihela för vilket man valde två servicechefer samt Malax-Korsnäs-Närpes-Kristinestad-Kaskö.

Ett nytt eFöräldrarådet frågeformulär har publicerats

19.02.2021 Ett nytt eFöräldrarådet frågeformulär har publicerats
Det digitala klientrådet för föräldrar har nu kommit ut med en ny förfrågan. Under våren 2021 frågar vi i eFöräldrarådet hur du fått kontakt med våra barnenheter.

Barnenheternas eFöräldrarådets resolution hösten 2020

18.02.2021 Barnenheternas eFöräldrarådets resolution hösten 2020
Enligt en elektronisk enkät riktad till föräldrar och vårdnadshavare är de mycket nöjda med hur vårdpersonalen behandlar barn. Hösten 2020 funderade vi på bemötande i barnenheternas eFöräldraråd.

Byt till e-faktura

18.02.2021
Det är nu möjligt att få dina sjukhusräkningar direkt som e-fakturor via din nätbank.

Uteliv med de närmaste på vintersemestern

16.02.2021 Uteliv med de närmaste på vintersemestern
Coronaviruset sprider sig alltjämt i Österbotten. Under veckoslutets tre dagar uppdagades 71 nya positiva fall, varav nästan två tredjedelar i Vasa. Fall dyker emellertid också upp på andra ställen i Österbotten. Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på tisdagen och beslöt förlänga de rekommendationer som redan gäller i området. I enlighet med anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar gruppen att vintersemestern tillbringas utomhus och i sällskap av de närmsta.

Snabbtestning utökas

12.02.2021 Snabbtestning utökas
Österbottens coronasamordningsgrupp sammankom till ett extra insatt möte på fredagen för att utvärdera lägesbilden i regionen, men också för att utvärdera om rekommendationerna och restriktionerna är tillräckliga och effektiva. Gruppen har under innevarande vecka också bett Regionförvaltningsverket bedöma de åtgärder som nu vidtagits i regionen. Samordningsgruppen gav inga nya rekommendationer, eftersom man redan nu använder starka rekommendationer i regionen.

Centralsjukhuset är i full beredskap på grund av det rådande coronaläget

09.02.2021 Centralsjukhuset är i full beredskap på grund av det rådande coronaläget
Vasa centralsjukhus är nu i full beredskap på grund av det försämrade coronaläget i regionen. Man har nu ökat antalet vårdplatser som kan användas i vården av coronapositiva patienter till 10 stycken.

Nu kan specialiseringsutbildningen i onkologi avklaras helt och hållet i Vasa

09.02.2021 Nu kan specialiseringsutbildningen i onkologi avklaras helt och hållet i Vasa
Under de tre följande åren kan samtliga delar av specialiseringen i onkologi avklaras i Vasa. Tack vare Vasa centralsjukhus dispens kan specialiserande läkare nu undgå den två år långa praktiken på universitetssjukhus.

Allt fler kan ges den första coronavaccindosen

05.02.2021 Allt fler kan ges den första coronavaccindosen
Den nationella anvisningen om coronavaccinationer har uppdaterats, varför boosterdosen, alltså den andra vaccindosen, nu ges först 12 veckor efter den första vaccindosen. Nu kan alltså ännu fler få sin första vaccindos snabbare. Redan en vaccindos har konstaterats ge ett ganska bra skydd mot viruset.

Läget är svårt – men tillsammans kan vi igen bryta smittspridningen

03.02.2021 Läget är svårt – men tillsammans kan vi igen bryta smittspridningen
Under de senaste veckorna har coronafallen ökat i Vasa sjukvårdsdistrikt och nu befinner sig regionen i den allmänna spridningsfasen. I och med att det nu förekommer smittfall på flera läroinrättningar, daghem och social- och hälsovårdsenheter i olika kommuner är läget mycket allvarligt. Många har exponerats för viruset och över 1 500 personer är satta i karantän. I 80 procent av fallen har smittkällan kunnat klarläggas. Vissa av de positiva testresultaten undersöks för att se om de innehåller den virusvariant som härstammar från Storbritannien.

Konstnärer kan nu anmäla sitt intresse för att skapa konst till Vasa centralsjukhus H-nybyggnation

02.02.2021 Konstnärer kan nu anmäla sitt intresse för att skapa konst till Vasa centralsjukhus H-nybyggnation
Nu inleds sökningen av konstnärer som är intresserade av att skapa konst för Vasa centralsjukhus H-nybyggnation. I enlighet med det uppgjorda konstprogrammet söker man nu konstnärer för fyra olika konstverkshelheter genom en öppen portföljansökan. Portföljansökan är öppen till den 25.2. 2021.

Coronafall bland personalen påverkar verksamheten på Vasa centralsjukhus

29.01.2021 Coronafall bland personalen påverkar verksamheten på Vasa centralsjukhus
Coronavirusläget har försämrats snabbt i Vasa sjukvårdsdistrikt. Smitta har konstaterats hos sex arbetstagare på Vasa centralsjukhus samt hos patienter som...

Österbotten i spridningsfasen igen – vuxnas hobbyverksamhet i grupp inomhus rekommenderas avbrytas omedelbart

29.01.2021 Österbotten i spridningsfasen igen – vuxnas hobbyverksamhet i grupp inomhus rekommenderas avbrytas omedelbart
Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på fredag 29.1.2021 för andra gången den här veckan. Orsaken är det hastigt försämrade coronaläget i regionen. Sjukvårdsdistriktet konstaterades än en gång ha övergått i virusets spridningsfas.

Vaccinationerna i Vasa sjukvårdsdistrikt

27.01.2021 Vaccinationerna i Vasa sjukvårdsdistrikt
Vaccinationerna mot coronaviruset fortsätter i Vasa sjukvårdsdistrikt enligt den nationella planen. För tillfället vaccineras boende på omsorgsenheter som ger vård dygnet runt. Kommunerna ordnar vaccinationerna för sina invånare. Det finns mindre vacciner än väntat, vilket gör vaccinationstakten långsammare.

Rekommendationen om att avstå från sammankomster med över 10 personer gäller även på fritiden

27.01.2021 Rekommendationen om att avstå från sammankomster med över 10 personer gäller även på fritiden
Österbottens coronasamordningsgrupp sammankom på tisdagen och betonade åter igen hur viktigt det är att följa de rekommendationer som getts för att förhindra spridningen av coronaviruset. – Vid besök på sjukhus och vårdinrättningar är det mycket viktigt att omsorgsfullt följa de givna skyddsanvisningarna. Kom alltså inte på besök om du är sjuk eller har ens lindriga symtom, påminner Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.

Servicechefer för att stärka kvaliteten och delaktigheten

26.01.2021 Servicechefer för att stärka kvaliteten och delaktigheten
Ett av de viktigaste målen för Österbottens välfärdsområde är högklassig närservice. För att ordna service som är jämlik och av jämn kvalitet i hela området...

Du följer väl rekommendationerna och söker dig till test med låg tröskel!

20.01.2021 Du följer väl rekommendationerna och söker dig till test med låg tröskel!
– Åtgärderna måste tas på allvar för att vi ska kunna undvika att epidemin övergår i spridningsfasen, betonar ordföranden för Österbottens coronasamordningsgrupp Marina Kinnunen. Under den senaste veckan har man haft många smittfall runtom i Österbotten.

Vasa sjukvårdsdistrikts roll som nationell utvecklare av klient- och patientsäkerhet stärks

19.01.2021 Vasa sjukvårdsdistrikts roll som nationell utvecklare av klient- och patientsäkerhet stärks
Statsrådet har uppdaterat förordningen om centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården. Genom uppdateringen stärker man dessutom Vasa sjukvårdsdistrikts uppgifter som gäller den nationella samordningen av utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten.

Sex nya verksamhetområdesdirektörer har nu valts för Österbottens välfärdsområde

18.01.2021 Sex nya verksamhetområdesdirektörer har nu valts för Österbottens välfärdsområde
De nu utsedda sex verksamhetsområdesdirektörerna kommer att ansvara för att invånarna i Österbottens välfärdsområde får sina varierande servicebehov tillgodosedda. Verksamhetsområdesdirektörerna utsågs i dag den 18 januari 2021 av samkommunens styrelse.

Vasa centralsjukhus är åter igen ett femstjärnigt utbildningssjukhus

14.01.2021 Vasa centralsjukhus är åter igen ett femstjärnigt utbildningssjukhus
Vasa centralsjukhus har igen bedömts vara ett femstjärnigt utbildningssjukhus av unga läkare. Vasa centralsjukhus medicinska ansvarsområde beviljades ett specialdiplom på basis av resultatet av en rekommendationsenkät där unga läkare bedömde utbildningsorterna i Finland år 2020. Alla unga läkare som hade deltagit i den utbildning som arrangerades inom ansvarsområdet och hade besvarat enkäten gav ansvarsområdet full poäng.

Rekommendationen om användning av munskydd, distansarbete och mötesdeltagare förlängs

13.01.2021 Rekommendationen om användning av munskydd, distansarbete och mötesdeltagare förlängs
Spridningen av coronaviruset har nu tagit ny fart i Vasa sjukvårdsdistrikt efter det en aning lugnare läget i slutet av året. Det bästa sättet att skydda sig själv och sina närmaste är fortfarande att undvika sammankomster samt att hålla avstånd och använda munskydd. I Vasa sjukvårdsdistrikt förlängs rekommendationen om att man inte ska arrangera privata sammankomster för över 10 personer till den 14 februari. Rekommendationen om distansarbete och användning av munskydd förlängs till den 31 mars.

Coronamutation har konstaterats hos tre personer i en österbottnisk kommun

08.01.2021 Coronamutation har konstaterats hos tre personer i en österbottnisk kommun
Den mutation av coronaviruset som har sitt ursprung i Storbritannien har konstaterats hos tre personer i Österbotten. De tre fallen, som konstaterats i en kommun, är kopplade till varandra. Smittan har skett kring julen.

Igen ökning i antalet coronafall i Österbotten – nuvarande rekommendationer fortsätter t.o.m. 17.1.

05.01.2021 Igen ökning i antalet coronafall i Österbotten – nuvarande rekommendationer fortsätter t.o.m. 17.1.
Coronavirussituationen i Österbotten var relativt lugn efter julen. Dock har mängden nya smittfall igen börjat öka innevarande vecka.