2021

Föreningarna på sjukhuset: Samarbete kring kamratstöd -webbinarium den 4 maj

15.04.2021 Föreningarna på sjukhuset: Samarbete kring kamratstöd -webbinarium den 4 maj
Vasa centralsjukhus och Öterbottens Föreningar rf kommer gemensamt att organisera Samarbete kring kamratstöd -webbinarium via Teams på tisdag 4 maj 2021 från 14–15.30. Webbinariet är öppet för alla, men målgruppen är speciellt läkare, sjuksköterskor och andra experter som arbetar på sjukhuset samt organisationer.

Föräldrar – besvara enkäten och hjälp till att utveckla verksamheten på barnpolikliniken

14.04.2021 Föräldrar – besvara enkäten och hjälp till att utveckla verksamheten på barnpolikliniken
Besvara en enkät som används för att samla in information om hur belåtna föräldrarna är med det arbete som skötarna utför på Vasa centralsjukhus barnpoliklinik.

Coronaläget i Österbotten är stabilt, men rekommendationerna kan ännu inte avvecklas

13.04.2021 Coronaläget i Österbotten är stabilt, men rekommendationerna kan ännu inte avvecklas
I Österbotten är antalet nya coronafall inte så högt, men i och med att man fortfarande konstaterar nya fall på olika håll i landskapet så håller coronasamordningsgruppen sina rekommendationer om bland annat sammankomster och hobbyverksamhet vid makt till den 30 april. Gruppen tar på nytt ställning till rekommendationerna vid sitt nästa sammanträde den 20 april.

Coronaprovtagning i april i Korsnäståget i Vasa

12.04.2021 Coronaprovtagning i april i Korsnäståget i Vasa
I april kan man coronatesta sig med låg tröskel vid Korsnäståget på Fräsargatan mittemot hälsostation i en mobil provtagningsenhet följande torsdagar: 15.4, 22.4 och 29.4 kl 14.30–17.30.

Coronaläget i Österbotten stabilt, men fallen har igen ökat den senaste veckan

07.04.2021 Coronaläget i Österbotten stabilt, men fallen har igen ökat den senaste veckan
Coronaläget i Österbotten har vänt till det sämre den gångna veckan. Incidenstalet, som var 21 för en vecka sedan, har nu stigit och onsdagen 7 april är det 32. Trots den ökade mängden fall är situationen stabil och smittkedjorna har kunnat spåras bra.

Befolkningen önskas fira påsk i Österbotten

31.03.2021 Befolkningen önskas fira påsk i Österbotten
Coronaläget i Vasa sjukvårdsdistrikt är fortsättningsvis lugnt. Trots det förbättrade läget rekommenderar Österbottens coronasamordningsgrupp att man firar påsken i hemknutarna, eftersom antalet coronafall är oroväckande på många andra håll i Finland och utomlands. Under påsken ordnas mobil provtagning med låg tröskel på Vasa järnvägsstation för att underlätta provtagningen av resenärer. Eftersom läget är stabilt tillåter gruppen matcher i lagsport för under 18-åringar i Österbotten.

Vasa centralsjukhus patienthotellverksamhet förändras från och med den 1 april 2021

30.03.2021 Vasa centralsjukhus patienthotellverksamhet förändras från och med den 1 april 2021
Vasa centralsjukhus patienthotellverksamhet förändras från och med den 1 april 2021. Tidigare befanns sig patienthotellet i centralsjukhusets G-hus i Sandviken, men i och med ombyggnaden av huset så kommer patienthotellverksamheten att upphöra i G-huset.

Coronaprovtagning vid Vasa järnvägsstation i påsk

30.03.2021 Coronaprovtagning vid Vasa järnvägsstation i påsk
På skärtorsdagen, långfredagen och annandag påsk svänger en mobil provtagningsenhet in på Vasa järnvägsstations gård. Den mobila provtagningsenheten gör coronatest med låg tröskel. I synnerhet passagerare som anländer till Vasa uppmanas söka sig till provtagningsenheten.

Den nationella social- och hälsovårdsreformen beaktas också i beredningsarbetet för Österbottens välfärdsområde

24.03.2021 Den nationella social- och hälsovårdsreformen beaktas också i beredningsarbetet för Österbottens välfärdsområde
Lagstiftningsberedningen för den nationella social- och hälsovårdsreformen är i gång i riksdagen. Ett omfattande lagpaket för reformen är tänkt att träda i...

Återgång till kontaktundervisning och sammankomster på 10 personer

23.03.2021 Återgång till kontaktundervisning och sammankomster på 10 personer
Coronaläget är lugnt i Vasa sjukvårdsdistrikt. Distriktet har lämnat spridningsfasen och återgått till accelerationsfasen och rekommendationerna för sammankomster ändras från sex personer till tio. I enlighet med gruppens rekommendationer kan årskurserna 7–9 och andra stadiet återgå till närstudier om kommunerna så beslutar.

Rekryteringarna för Österbottens välfärdsområde framskrider

22.03.2021 Rekryteringarna för Österbottens välfärdsområde framskrider
Beredningen av Österbottens välfärdsområde går framåt. Nästa och även den sista stora rekryteringsomgången påbörjas i april via Kuntarekry, tjänsten för lediga jobb i kommunsektorn. Rekryteringen som genomförs internt gäller de arbetstagare i kommunerna och samkommunerna, vilka kommer jobba i den nya välfärdssamkommunen.

Trots pandemin lyckades man utveckla vårdkvaliteten på Vasa centralsjukhus ifjol

22.03.2021 Trots pandemin lyckades man utveckla vårdkvaliteten på Vasa centralsjukhus ifjol
Vasa sjukvårdsdistrikts kvalitetsrapport är en sammanfattning av de utvecklingsåtgärder som vidtogs ifjol för att organisationen ska kunna erbjuda en allt säkrare vård. I rapporten redogör olika sakkunniga för det gångna året och ger också en framtidsöversikt som omfattar bland annat patientsäkerhet, övergripande säkerhet och sjukhushygien.

Laboratoriemeddelande: Förändringar i tidsbokningar

19.03.2021
Bokningar till undersökningar senast 30.4. görs som normalt i det nuvarande Nettilab-systemet. Provtagningstid till 3.5. och framåt kan bokas på webben fimlab.fi/ajanvaraus eller via telefon 06 2131 626 vardagar kl 7–15.

Vad är Österbottens välfärdsområde för dig? Svara på enkäten!

18.03.2021 Vad är Österbottens välfärdsområde för dig? Svara på enkäten!
Österbottens välfärdsområde bildas av tretton kommuner i Österbotten. Den helt nya organisationen kommer erbjuda primärvård, socialvård och specialiserad...

Mobil provtagning med låg tröskel i Melmo och Gamla Vasa

16.03.2021 Mobil provtagning med låg tröskel i Melmo och Gamla Vasa
En betydande anhopning av smittfall i Prästbacken och Korsnäståget i Vasa. Provtagning med låg tröskel inleds redan denna vecka. I sjukvårdsdistriktet i övrigt är coronaläget lugnare.

Dagens forskning är morgondagens vård

15.03.2021 Dagens forskning är morgondagens vård
Modern medicin och dess behandlingar baseras på forskningsdata. Den information som producerats inom forskningen, har använts för att övervinna många tidigare livshotande sjukdomar. Biobankprover främjar medicinsk forskning, vars syfte är att få en insikt för orsaker till sjukdomar och att utveckla nya läkemedel och behandlingar. Den 3 mars startade kampanjen- Ger du ditt samtycke, som täcker hela Finland och grundar sig på insamlingen av biobank- samtycken, som befolkningen ger på frivilligt och insamlingen av de nödvändiga prov som behövs för forskningen. Auria Biobank är också med i denna kampanj.

Abiturienter och deras familjer rekommenderas sätta sig i frivillig karantän före studentskrivningarna

10.03.2021 Abiturienter och deras familjer rekommenderas sätta sig i frivillig karantän före studentskrivningarna
Invånarna i Österbotten får beröm för att coronafallen nu är på nedgående. Men det är ändå viktigt att noggrant följa de givna skyddsanvisningarna, eftersom bland annat sportlovsfirandet i förra veckan kan få smittfallen att öka igen.

Österbottens välfärdsområde och Vasa universitet i unikt forskningssamarbete

09.03.2021 Österbottens välfärdsområde och Vasa universitet i unikt forskningssamarbete
Österbottens välfärdsområde och Vasa universitet har inlett ett fem år långt samarbete. I Österbotten pågår en regional reform av socialvården, primärvården...

Du avstår väl från att samlas med över sex personer

26.02.2021 Du avstår väl från att samlas med över sex personer
Österbottens coronasamordningsgrupp höll ett extra insatt möte den 25 februari för att uppdatera rekommendationerna i regionen för att de ska motsvara de åtgärder som statsrådet beslutat att ska vidtas i fas två av epidemin för att förebygga spridningen av coronaviruset. Gruppen rekommenderar starkt att kontakter ska begränsas bara till den närmaste kretsen och att man ska avstå från sammankomster med över sex personer. Enligt den tidigare rekommendationen skulle man avstå från sammankomster med över 10 personer.

Skötare på ögonenheten utbildade i att ge injektioner i ögat

25.02.2021 Skötare på ögonenheten utbildade i att ge injektioner i ögat
På Vasa centralsjukhus ögonenhet har tre sjukskötare utbildats i att ge injektioner i ögats glaskropp. Det här har frigjort läkarna att utföra annat arbete, varför enheten nu årligen kan erbjuda 880 fler mottagningsbesök.

Förebyggande åtgärder för att förhindra virusspridningen ska vidtas på alla allmänna platser

24.02.2021 Förebyggande åtgärder för att förhindra virusspridningen ska vidtas på alla allmänna platser
Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på tisdagen 23 februari, gruppen lyfte fram paragrafen i lagen om smittsamma sjukdomar, vilken redan trätt i kraft och föreskriver att det även i verksamhet för allmänheten som bedrivs av privata sektorn ska vidtas åtgärder för att förhindra virusspridningen.

Samarbete och diskussion med kommunerna nyckeln till framgång i beredningen av Österbottens välfärdsområde

23.02.2021 Samarbete och diskussion med kommunerna nyckeln till framgång i beredningen av Österbottens välfärdsområde
Om ungefär tio månader, 1.1.2022, tar Österbottens välfärdsområde ansvaret för att ordna social- och hälsovård för sina medlemskommuner. Beredningsarbetet...

Trots pandemin nådde sjukvårdsdistriktet ett gott resultat - med drygt en miljon euro i överskott

22.02.2021
År 2020 var på många sätt ett utmanande år för Vasa sjukvårdsdistrikt. Coronapandemin som skakade om hela världen påverkade också verksamheten vid Vasa centralsjukhus, där man samtidigt som man förberedde sig för ny sorts verksamhet också minskade på den normala verksamheten. Personal överfördes till nya uppgifter vartefter läget förändrades. Vasa sjukvårdsdistrikt uppvisar i sitt bokslut för 2020 ett överskott om 1,4 miljoner euro, vilket enligt sjukvårdsdistriktets ekonomidirektör Lena Nystrand är ett bra resultat med tanke på läget år 2020.

Fem regionala servicechefer valdes för Österbottens välfärdsområde

22.02.2021 Fem regionala servicechefer valdes för Österbottens välfärdsområde
Nu har Österbottens välfärdssamkommun fått fem regionala servicechefer som inom ramen för sin expertuppgift ska stöda välmående i samverkan med och i gränsytan mellan samkommunen, kommunerna, befolkningen, beslutsfattare och personal. Sammanlagt valde man nu servicechefer för fyra olika områden som uppräknat från norr till söder är följande: Jakobstad-Pedersöre-Nykarleby-Larsmo, Korsholm-Vörå, Vasa-Laihela för vilket man valde två servicechefer samt Malax-Korsnäs-Närpes-Kristinestad-Kaskö.

Ett nytt eFöräldrarådet frågeformulär har publicerats

19.02.2021 Ett nytt eFöräldrarådet frågeformulär har publicerats
Det digitala klientrådet för föräldrar har nu kommit ut med en ny förfrågan. Under våren 2021 frågar vi i eFöräldrarådet hur du fått kontakt med våra barnenheter.

Barnenheternas eFöräldrarådets resolution hösten 2020

18.02.2021 Barnenheternas eFöräldrarådets resolution hösten 2020
Enligt en elektronisk enkät riktad till föräldrar och vårdnadshavare är de mycket nöjda med hur vårdpersonalen behandlar barn. Hösten 2020 funderade vi på bemötande i barnenheternas eFöräldraråd.

Byt till e-faktura

18.02.2021
Det är nu möjligt att få dina sjukhusräkningar direkt som e-fakturor via din nätbank.

Uteliv med de närmaste på vintersemestern

16.02.2021 Uteliv med de närmaste på vintersemestern
Coronaviruset sprider sig alltjämt i Österbotten. Under veckoslutets tre dagar uppdagades 71 nya positiva fall, varav nästan två tredjedelar i Vasa. Fall dyker emellertid också upp på andra ställen i Österbotten. Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på tisdagen och beslöt förlänga de rekommendationer som redan gäller i området. I enlighet med anvisningarna från Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar gruppen att vintersemestern tillbringas utomhus och i sällskap av de närmsta.

Snabbtestning utökas

12.02.2021 Snabbtestning utökas
Österbottens coronasamordningsgrupp sammankom till ett extra insatt möte på fredagen för att utvärdera lägesbilden i regionen, men också för att utvärdera om rekommendationerna och restriktionerna är tillräckliga och effektiva. Gruppen har under innevarande vecka också bett Regionförvaltningsverket bedöma de åtgärder som nu vidtagits i regionen. Samordningsgruppen gav inga nya rekommendationer, eftersom man redan nu använder starka rekommendationer i regionen.

Centralsjukhuset är i full beredskap på grund av det rådande coronaläget

09.02.2021 Centralsjukhuset är i full beredskap på grund av det rådande coronaläget
Vasa centralsjukhus är nu i full beredskap på grund av det försämrade coronaläget i regionen. Man har nu ökat antalet vårdplatser som kan användas i vården av coronapositiva patienter till 10 stycken.

Nu kan specialiseringsutbildningen i onkologi avklaras helt och hållet i Vasa

09.02.2021 Nu kan specialiseringsutbildningen i onkologi avklaras helt och hållet i Vasa
Under de tre följande åren kan samtliga delar av specialiseringen i onkologi avklaras i Vasa. Tack vare Vasa centralsjukhus dispens kan specialiserande läkare nu undgå den två år långa praktiken på universitetssjukhus.

Allt fler kan ges den första coronavaccindosen

05.02.2021 Allt fler kan ges den första coronavaccindosen
Den nationella anvisningen om coronavaccinationer har uppdaterats, varför boosterdosen, alltså den andra vaccindosen, nu ges först 12 veckor efter den första vaccindosen. Nu kan alltså ännu fler få sin första vaccindos snabbare. Redan en vaccindos har konstaterats ge ett ganska bra skydd mot viruset.

Läget är svårt – men tillsammans kan vi igen bryta smittspridningen

03.02.2021 Läget är svårt – men tillsammans kan vi igen bryta smittspridningen
Under de senaste veckorna har coronafallen ökat i Vasa sjukvårdsdistrikt och nu befinner sig regionen i den allmänna spridningsfasen. I och med att det nu förekommer smittfall på flera läroinrättningar, daghem och social- och hälsovårdsenheter i olika kommuner är läget mycket allvarligt. Många har exponerats för viruset och över 1 500 personer är satta i karantän. I 80 procent av fallen har smittkällan kunnat klarläggas. Vissa av de positiva testresultaten undersöks för att se om de innehåller den virusvariant som härstammar från Storbritannien.

Konstnärer kan nu anmäla sitt intresse för att skapa konst till Vasa centralsjukhus H-nybyggnation

02.02.2021 Konstnärer kan nu anmäla sitt intresse för att skapa konst till Vasa centralsjukhus H-nybyggnation
Nu inleds sökningen av konstnärer som är intresserade av att skapa konst för Vasa centralsjukhus H-nybyggnation. I enlighet med det uppgjorda konstprogrammet söker man nu konstnärer för fyra olika konstverkshelheter genom en öppen portföljansökan. Portföljansökan är öppen till den 25.2. 2021.

Coronafall bland personalen påverkar verksamheten på Vasa centralsjukhus

29.01.2021 Coronafall bland personalen påverkar verksamheten på Vasa centralsjukhus
Coronavirusläget har försämrats snabbt i Vasa sjukvårdsdistrikt. Smitta har konstaterats hos sex arbetstagare på Vasa centralsjukhus samt hos patienter som...

Österbotten i spridningsfasen igen – vuxnas hobbyverksamhet i grupp inomhus rekommenderas avbrytas omedelbart

29.01.2021 Österbotten i spridningsfasen igen – vuxnas hobbyverksamhet i grupp inomhus rekommenderas avbrytas omedelbart
Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på fredag 29.1.2021 för andra gången den här veckan. Orsaken är det hastigt försämrade coronaläget i regionen. Sjukvårdsdistriktet konstaterades än en gång ha övergått i virusets spridningsfas.

Vaccinationerna i Vasa sjukvårdsdistrikt

27.01.2021 Vaccinationerna i Vasa sjukvårdsdistrikt
Vaccinationerna mot coronaviruset fortsätter i Vasa sjukvårdsdistrikt enligt den nationella planen. För tillfället vaccineras boende på omsorgsenheter som ger vård dygnet runt. Kommunerna ordnar vaccinationerna för sina invånare. Det finns mindre vacciner än väntat, vilket gör vaccinationstakten långsammare.

Rekommendationen om att avstå från sammankomster med över 10 personer gäller även på fritiden

27.01.2021 Rekommendationen om att avstå från sammankomster med över 10 personer gäller även på fritiden
Österbottens coronasamordningsgrupp sammankom på tisdagen och betonade åter igen hur viktigt det är att följa de rekommendationer som getts för att förhindra spridningen av coronaviruset. – Vid besök på sjukhus och vårdinrättningar är det mycket viktigt att omsorgsfullt följa de givna skyddsanvisningarna. Kom alltså inte på besök om du är sjuk eller har ens lindriga symtom, påminner Vasa sjukvårdsdistrikts direktör Marina Kinnunen.

Servicechefer för att stärka kvaliteten och delaktigheten

26.01.2021 Servicechefer för att stärka kvaliteten och delaktigheten
Ett av de viktigaste målen för Österbottens välfärdsområde är högklassig närservice. För att ordna service som är jämlik och av jämn kvalitet i hela området...

Du följer väl rekommendationerna och söker dig till test med låg tröskel!

20.01.2021 Du följer väl rekommendationerna och söker dig till test med låg tröskel!
– Åtgärderna måste tas på allvar för att vi ska kunna undvika att epidemin övergår i spridningsfasen, betonar ordföranden för Österbottens coronasamordningsgrupp Marina Kinnunen. Under den senaste veckan har man haft många smittfall runtom i Österbotten.

Vasa sjukvårdsdistrikts roll som nationell utvecklare av klient- och patientsäkerhet stärks

19.01.2021 Vasa sjukvårdsdistrikts roll som nationell utvecklare av klient- och patientsäkerhet stärks
Statsrådet har uppdaterat förordningen om centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården. Genom uppdateringen stärker man dessutom Vasa sjukvårdsdistrikts uppgifter som gäller den nationella samordningen av utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten.

Sex nya verksamhetområdesdirektörer har nu valts för Österbottens välfärdsområde

18.01.2021 Sex nya verksamhetområdesdirektörer har nu valts för Österbottens välfärdsområde
De nu utsedda sex verksamhetsområdesdirektörerna kommer att ansvara för att invånarna i Österbottens välfärdsområde får sina varierande servicebehov tillgodosedda. Verksamhetsområdesdirektörerna utsågs i dag den 18 januari 2021 av samkommunens styrelse.

Vasa centralsjukhus är åter igen ett femstjärnigt utbildningssjukhus

14.01.2021 Vasa centralsjukhus är åter igen ett femstjärnigt utbildningssjukhus
Vasa centralsjukhus har igen bedömts vara ett femstjärnigt utbildningssjukhus av unga läkare. Vasa centralsjukhus medicinska ansvarsområde beviljades ett specialdiplom på basis av resultatet av en rekommendationsenkät där unga läkare bedömde utbildningsorterna i Finland år 2020. Alla unga läkare som hade deltagit i den utbildning som arrangerades inom ansvarsområdet och hade besvarat enkäten gav ansvarsområdet full poäng.

Rekommendationen om användning av munskydd, distansarbete och mötesdeltagare förlängs

13.01.2021 Rekommendationen om användning av munskydd, distansarbete och mötesdeltagare förlängs
Spridningen av coronaviruset har nu tagit ny fart i Vasa sjukvårdsdistrikt efter det en aning lugnare läget i slutet av året. Det bästa sättet att skydda sig själv och sina närmaste är fortfarande att undvika sammankomster samt att hålla avstånd och använda munskydd. I Vasa sjukvårdsdistrikt förlängs rekommendationen om att man inte ska arrangera privata sammankomster för över 10 personer till den 14 februari. Rekommendationen om distansarbete och användning av munskydd förlängs till den 31 mars.

Coronamutation har konstaterats hos tre personer i en österbottnisk kommun

08.01.2021 Coronamutation har konstaterats hos tre personer i en österbottnisk kommun
Den mutation av coronaviruset som har sitt ursprung i Storbritannien har konstaterats hos tre personer i Österbotten. De tre fallen, som konstaterats i en kommun, är kopplade till varandra. Smittan har skett kring julen.

Igen ökning i antalet coronafall i Österbotten – nuvarande rekommendationer fortsätter t.o.m. 17.1.

05.01.2021 Igen ökning i antalet coronafall i Österbotten – nuvarande rekommendationer fortsätter t.o.m. 17.1.
Coronavirussituationen i Österbotten var relativt lugn efter julen. Dock har mängden nya smittfall igen börjat öka innevarande vecka.