Världshälso-organisationen WHO har utlyst 17 september till en internationell patientsäkerhetsdag. Dagens syfte är att öka kännedomen om klient- och patientsäkerhet. Dagen har firats sedan 2019. WHO väljer ett tema för varje år. I år är temat moderns och den nyföddas säkerhet.

Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet koordinerar och planerar firandet i Finland.

Centret uppmanar till exempel sjukhus men också andra organisationer runtom i landet att delta i dagen till exempel genom att:

  • lysa upp byggnader i temafärgen orange
  • ordna föreläsningar, diskussioner eller andra evenemang
  • informera om temat på er webbplats
  • posta inlägg i sociala medier med hashtaggarna #WorldPatientSafetyDay, #KlientOchPatientsäkerhetsdag, #DetÄrEnLottovinstAttFödaBarnIFinland, @Patkeskus
  • delta i webbinariet ”Är det en lottovinst att föda barn i Finland” 17september kl. 12–15.
  • klä dig i orange och sticka eller virka orange mössor som ges till de bebisar som föds 17 september.

På Vasa centralsjukhus uppmärksammar vi dagen genom att donera orange mössor till nyfödda, belysa sjukhusbyggnaden i orange färg, delta i webbinariet samt hålla interna föreläsningar och program tillsammans med mödra- och barnavdelningarna.

Mera info om dagen får man från websidan av Utvecklingscentret för Patient- och klientsäkerhet.

Bakgrundsinfon om Utvecklingscentret för Patient- och klientsäkerhet

Vasa sjukvårdsdistrikt har arbetat i många år för patientsäkerheten. År 2019 grundades ett kompetenscenter för patientsäkerhet i enlighet med det mål som sjukvårdsdistriktets fullmäktige ställt upp och namnet blev Utvecklingscentret för patient- och klientsäkerhet.

I maj 2020 beviljades utvecklingscentret ett treårigt statsunderstöd.

I januari 2021 uppdaterade statsrådet förordningen om centralisering av vissa uppgifter inom den specialiserade sjukvården. Genom uppdateringen stärker man dessutom Vasa sjukvårdsdistrikts uppgifter som gäller den nationella samordningen av utvecklingen och planeringen av klient- och patientsäkerheten.

Centrets verksamhet styrs, uppföljs och utvärderas av en styrgrupp som tillsatts av Social- och hälsovårdsministeriet.

13.09.2021 redaktion_toimitus