Coronaläget i Österbotten är ganska lugnt och incidenstalet har hållits mellan 8 och 12. Den senaste veckan har tretton nya fall konstaterats, veckan före det konstaterades sju fall. Smittkedjornas spårbarhet har dock försvagats.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på tisdagen 15 juni. Gruppen beslöt att hålla kvar rekommendationerna om distansarbete och användning av näs-munskydd ända till 30 juni. Efter den sista juni följer Österbotten de anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd har gett för områden på basnivån, förutsatt att det epidemiologiska läget hålls på basnivån.

Rekommendationen om att barn och unga bara får spela matcher och tävla mot idrottare från andra områden på basnivån förlängdes inte. Rekommendationen om det maximala deltagarantalet på privata tillställningar togs bort, men gruppen rekommenderar fortsättningsvis att säkerhetsåtgärderna vidtas också på privata tillställningar.

Vissa smittkedjor okända

Även om epidemiläget är lugnt i regionen poängterar coronasamordningsgruppen att det fortfarande kommer nya fall och att det inte gått att spåra alla smittor den senaste tiden. För två veckor sedan kunde 90 % av smittkedjorna spåras, förra veckan var smittkällan känd i 70 % av fallen.

Gruppen påminner fortsättningsvis om alla säkerhetsåtgärder: näs-munskydd, två meters säkerhetsavstånd, god handhygien, frivillig karantän samt att man söker sig till provtagning vid minsta lilla symtom. Dessutom påminns befolkningen starkt om att allt icke-nödvändigt resande till i synnerhet högriskområden bör undvikas.

Om epidemiläget hålls lugnt sammanträder Österbottens coronasamordningsgrupp nästa gång om tre veckor, tisdag 6 juli.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Basnivån

Totala antalet coronainfektioner: 2 480 (tisdag 15.6)

Incidensen i regionen (14 dygn): 11 (tisdag 15.6)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 0,86 %

Dödsfall till följd av sjukdomar förorsakade av coronaviruset i sjukvårdsdistriktet sedan epidemins början, 15.6.2021: 16 personer.

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf. Peter Nieminen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Silvia Grönroos-Pada, VSVD, Jarkko Pirttiperä, K5, Miia Kaartinen, RFV, Ulla Harjunmaa, THL, Eero Poukka, THL, Timo Saari, NTM, Heidi Kurvinen, kommunikation VSVD, Päivi Berg, sekr. VSVD.   

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

15.06.2021 redaktion_toimitus