Rutterna invid Vasa centralsjukhus samjour och Y-hus ändras från och med onsdagen den 3 november på grund av gårdsarbeten. Gårdsarbetena inleddes redan den 4 oktober 2021 och då ändrades rutterna en första gång. Och nu när den andra fasen av gårdsarbetena inletts måste rutterna ändras igen.

Ingången till samjouren är öppen och kan användas som i normala fall, men fotgängar- och cykeltrafiken till ingången styrs nu via en ny rutt. I den anslutna kartan är fotgängar- och cykelrutten utmärkt i rött. Rutten för biltrafiken och körriktningen ändrades redan den 4 oktober och ändras inte (rutten och riktningen har utmärkts på kartan i grönt). För närvarande finns det endast två invalidplatser på samjourens parkeringsplats invid ingången. Dessa platser är utmärkta på kartan i grönt.

Vasa centralsjukhus uppmanar besökare att använda sjukhusets parkeringshus och den sandbelagda parkeringsplatsen invid stranden.

I den anslutna kartan har gränserna för byggarbetsplatsen utmärkts i blått. Cykeltaket och rökrutan invid samjourens ingång är utmärkta i rött.

03.11.2021 redaktion_toimitus