På torsdag 16.9 klockan 18 ordnas den första live-sändningen av ÅUCS forskar och vårdar med temat Hur botas cancer hos kvinnor? Då ska vi tala om cancer hos kvinnor, å ena sidan om gynekologisk cancer såsom livmodercancer, livmoderhalscancer och äggstockscancer och å andra sidan om den vanligaste cancerformen hos kvinnor, nämligen bröstcancer.

Som experter fungerar Seija Grénman som är tidigare direktör för kvinnokliniken vid ÅUCS och professor emerita. Hon kommer att berätta till oss om forskningen och vården av gynekologisk cancer.

Docent Riikka Huovinen som är specialistläkare för cancersjukdomar är vår andra expert och hon vårdar bröstcancerpatienter på ÅUCS.

Sållning – effektiv metod att hitta livmoderhalscancer

Livmoderhalscancer hittas bra tack vare sållningar med  papa-prov och HPV-test. Åbo var den första staden i Finland som började sållning med papa-prov på 1960-talet . I Finland är kommunerna förpliktade att arrangera masscreening av kvinnor med fem års mellanrum från 30 till 65-årsålder.

– HPV är mycket vanligt bland yngre människor men i flesta fall försvinner viruset från slemhinnorna av sig själv. För att förebygga överdiagnostik görs papa-prov för 30- och 35-åriga och HPV-test för kvinnor i 40-års ålder och äldre. Ungefär 70 procent av kvinnorna deltar i sållningar. Tyvärr är siffran lägre för yngre kvinnor och coronapandemin har minskat deltagarna i alla åldersgrupper, säger Seija Grénman.

Det finns ingen effektiv sållningsmetod för de andra gynekologiska cancerformerna men det görs mycket forskning för att hitta lämpliga metoder, antingen blodprov eller bildbaserade diagnostiska metoder så som ultraljud.

Livmodercancer, som är den vanligaste gynekologiska cancerformen, orsakar ofta extra blödningar, när slemhinnan i livmodern blir för tjock. Kvinnorna söker sig till läkare och cancer hittas med ultraljudsundersökning och ett prov från livmoderns slemhinna.

Äggstockscancer är svårare att hitta tidigt. Äggstockarna har mycket utrymme att växa i bäckenet och cancer sprider sig till bukhålan. Symptomen är osynliga: svullen mage, förändringar i tarmfunktionen, ökad urineringsbehov och viktökning. Därför är det viktigt att ta kontakt med läkare om ovanliga symptom fortsätter i några veckor. Ultraljudsundersökning är det vanligaste sättet att hitta äggstockscancer.

Bröstcancer hittas med mammografi

För att hitta bröstcancer är mammografin viktig. Kvinnor i åldern 50 och uppåt inkallas till mammografi och undersökningen är avgiftsfri. Vilken åldersgrupp som blir inkallad till mammografi varierar mellan kommunerna men det vanligaste är mellan 50 och 68.

Riikka Huovinen svarar på frågan, ifall man borde sålla också yngre kvinnor?

– Nej, inte yngre men däremot äldre. I Åbo gjordes en undersökning som visar att sållningsmammografi borde ges till 74 år och högre. Hos yngre är däremot bröstvävnaden så tät så vanlig mammografi inte visar bröstcancer tillräckligt tydligt.

Svarar på frågor under livesändningen

Man kan ställa sin fråga om cancersjukdomar hos kvinnor till våra experter och de svarar på frågorna i livesändningen på torsdag 16.9 klockan 18. Du kan fråga om gynekologisk cancer och bröstcancer. Skicka din fråga per e-post till tiedotus@tyks.fi, rubricera din e-post: ÅUCS forskar och vårdar eller ställ din fråga direkt i chatten under sändningen.

Sändningen är på svenska. Mer information och den kommande livesändningen hittar du på adressen: https://webcast.sst.fi/cast/tyks-live/public

15.09.2021 redaktion_toimitus