Under våren och sommaren 2021 frågade eFöräldrarådet hur Ni fått kontakt med den enhet där Ert barn vårdas.

Tyvärr fick vi in väldigt få svar denna gång, endast 16 st. Det som dock var positivt var att 14 av dessa (87%) hade fått kontakt med den enhet där barnet vårdas. Endast 2 (13%) föräldrar /vårdnadshavare hade inte fått kontakt.

I svarsfältet fick man fritt kommentera och vi fick in många bra svar där man bl. a lyfte fram orsaker till varför det var svårt att få kontakt.

 

Kommentarer:

 • Hyvin toimii yhteydet
 • Yhteyden sai helposti, mutta yhteydenoton aikana sovitut asiat (esim. pyyntö lausunnon saamisesta) jäävät usein toteutumatta. Ei viitsisi kuormittaa henkilökuntaa soittelemalla samasta asiasta monta kertaa.
 • Palautteeni koskee lähinnä päivystystä, lastenosaston toiminnasta ei huomautettavaa. Muutaman kerran on käynyt niin, että päivystysvuorossa ei ole ollut suomenkielentaitoista lääkäriä, mikä minusta on käsittämätöntä. Itse ymmärrän kyllä ruotsiakin ihan hyvin, mutta lääkärissä asioidessa minun ja lapseni OIKEUS on saada suomenkielistä palvelua!
 • Nämä tiukat puhelin soittoajat on erittäin huonoa palvelua!
 • Jo, men kontakten skjutits upp pga telefontid oftast under olägliga tidpunkter.
 • Omöjligt att få kontakt med både sekreterare eller diverse sjukskötare på den angivna telefon tiden.

 

Dessutom fick vi följande utvecklingsidéer om hur nåbarheten till enheterna skulle kunna förbättras:

 • Yhteydenottolomake nettiin, johon voisi laittaa yhteydenottopyynnön tiettyyn yksikköön. Se olisi jokaisen osaston ja poliklinikan asiakkaita varten, eikä kenelle tahansa tarkoitettu. Siinä voisi olla kohta "olen tämän poliklinikan asiakas" tms.
 • Kehittäkää jo nopeasti sähköisiä palveluita.
 • Att ha en egen skötare att kontakta eller kunna lämna meddelande till skulle underlätta mycket i vardagen då man inte alltid hinner ta paus från jobb just då telefontiden är öppen.
 • Utökade telefontider, kontakten skjuts upp pga. begränsade telefontider.
 • Längre telefontider
 • Telefon svarare hur många som är i kö före och möjlighet att lämna ett åter ringningsbud alternativ sända sms/email och få svar så fort som möjligt. Otroligt gammalmodigt att all kommunikation sker på papper via posten, då det tar 2 veckor för posten att dela ut brevet från vcs. Varför inte sända på sms och email? Det är faktiskt år 2021.

 

Vi tackar för alla utvecklingsidéer

Vi har under en längre tid varit medvetna om de problem som de nuvarande systemen för med sig. Vi önskar att vi snart får i bruk nya digitala metoder som underlättar nåbarheten. Ett stort problem är dock de höga kraven på integritetsskydd som försvårar tex email kommunikationen.

Vi för era tankar och åsikter vidare, vi fick många bra idéer,  och strävar till att underlätta nåbarheten i framtiden.

21.10.2021 Redaktion_Toimitus