Berätta om ditt minne för oss! Det här är det sista verksamhetsåret som Vasa sjukvårdsdistrikt fungerar som en samkommun som tillhandahåller specialiserad sjukvård för invånarna i sina medlemskommuner. För från och med början av år 2022 kommer all primärvård, socialvård och specialiserad sjukvård att ordnas inom ramen för en ny organisation, Österbottens välfärdsområde, dit även Vasa centralsjukhus kommer att höra. Före vi vänder ett nytt blad i den österbottniska social- och hälsovårdshistorien så vill vi ta tillfället i akt och samla in minnen om Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa centralsjukhus. Vi kommer att sammanställa de inkomna minnena på en webbsida på Vasa centralsjukhus webbplats. Du kan skicka in dina minnen till och med den 1 augusti med hjälp av vår webblankett.

Berätta om ditt minne för oss!

Alla minnen – glada, sorgsna som gripande är viktiga för oss.

Du kan beskriva ditt minne på den blankett som öppnas via denna länk.

I blanketten kan du också ge ditt samtycke om du inte har något emot att ditt minne används i historiken och på sjukhusets sociala medier.

Du kan skicka ditt minne med eget namn eller anonymt med signatur.

Vi kommer att sammanställa de inkomna minnena på en webbsida på Vasa centralsjukhus webbplats.

Du kan skicka in dina minnen till och med den 1 augusti med hjälp av vår webblankett.

Minnena på sidan kommer att finnas kvar på webbsidan ända till slutet av året. I och med att sidan uppdateras allteftersom vi får in nya minnen så lönar det sig att besöka sidan regelbundet under sommaren och slutet av året. En del minnen kommer eventuellt också att användas i den historik som senare ska publiceras om Vasa sjukvårdsdistrikt men eventuellt även på sjukhusets sociala medier.   

 

 

07.05.2021 redaktion_toimitus