Vasa centralsjukhus är nu i full beredskap på grund av det försämrade coronaläget i regionen. Man har nu ökat antalet vårdplatser som kan användas i vården av coronapositiva patienter till 10 stycken.

Centralsjukhuset förbereder sig också på att öppna en separat avdelning för vården av coronapatienter. Avdelningen kan öppnas inom ett dygn efter att ledningen beslutat att man ska öppna en dylik avdelning. På sjukhuset vårdar man för tillfället åtta personer på grund av coronaviruset, och den separata avdelningen öppnas om antalet ännu ökar. Övergången till full beredskap påverkar för tillfället inte den övriga verksamheten på sjukhuset.

– Vi kan för närvarande sköta alla överenskomna vårdåtgärder och ingrepp i normal ordning, det här gäller även exempelvis operationsverksamheten. Läget utvärderas dagligen, säger sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen.

Läget är mycket allvarligt

Under de sju senaste dagar har man bekräftat 113 nya coronafall i Österbotten. Samtidigt som man i genomsnitt utför 400 test per dag. För närvarande är 1200 personer i karantän. Från och med början av epidemin har åtta personer i sjukvårdsdistriktet avlidit på grund av coronaviruset.  I fortsättningen kommer centralsjukhuset att publicera information om coronarelaterade dödsfall i regionen varannan vecka.

– Läget är mycket allvarligt, för trots alla rekommendationer och begränsningar ökar antalet smittfall fortfarande. Dessutom är det också oroväckande att man inte lyckats klarlägga alla smittkällor, säger Marina Kinnunen.

För att förhindra spridningen av viruset är det extremt viktigt att orka följa myndigheternas restriktioner och rekommendationer.

 – Epidemin berör oss alla på ett eller annat sätt och vi har det alla tungt just nu. Ju snabbare vi kan dämpa spridningen, desto snabbare kan vi häva restriktionerna, säger Marina Kinnunen.

Tröskeln för att få testa sig är låg. Coronasamordningsgruppen vill också tacka invånarna för att de aktivt låtit testa sig.

Kommuner och skolor reagerar raskt

Kommunerna och skolorna i regionen agerar mycket effektivt i samband med exponeringar. Klasser och till och med hela skolor har vid behov övergått till distansundervisning på bara en dag.

 – Vi fortsätter på den här linjen och ger därför ingen rekommendation till skolorna om att de borde övergå till distansundervisning i någon större utsträckning än i nuläget. Läget varierar ändå i regionen från ort till ort. Vi bereder som bäst åtgärder som är till för att trygga studentskrivningarna, säger Marina Kinnunen.

Coronasamordningsgruppen vill ännu poängtera att hobbyverksamhet i grupp för över 20-åringar enligt rekommendationerna bör avbrytas.

Österbottens coronasamordningsgrupp rekommenderar att man inte ska ordna privata tillställningar för över 10 personer. Beslutet är i kraft till 31.3.2021.

Nyckeltal som beskriver coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: spridningsfas

Totala antalet coronainfektioner: 1 752 (tisdagen den 9 februari)

Incidensen i regionen (14 dygn): 123 (tisdagen den 9 februari)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 6,25 %

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Gun Kapténs, Larsmo, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Tomas Häyry, Vasa, Jarkko Pirttiperä, K5, Miia Kaartinen, RFV, Heikki Kaukoranta, Vasa, Peter Niemine, VSVD, Timo Saari, NTM-centralen, Tia Väisänen, THL, Petra Fager, VSVD, kommunikationsansvarig, Päivi Berg, VSVD, sekreterare

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i  förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

10.02.2021 redaktion_toimitus