Coronavirusläget har försämrats snabbt i Vasa sjukvårdsdistrikt. Smitta har konstaterats hos sex arbetstagare på Vasa centralsjukhus samt hos patienter som vårdas på två av sjukhusets avdelningar. De ungefär trettio personerna som exponerats för viruset har försatts i karantän. De berörda patienterna och deras anhöriga har informerats om saken.  

Läget påverkar verksamheten på Vasa centralsjukhus och orsakar tillfälliga ändringar i bäddavdelningsplatserna och i den elektiva verksamheten. Kirurgiska bäddavdelningen A3 stängs tills vidare och avdelningens patienter vårdas isolerade på andra avdelningar.

Åtgärder för att stävja situationen

Centralsjukhusets beredskapsnivå har höjts till höjd beredskap. De personer som exponerats för viruset har försatts i karantän och de som eventuellt exponerats testas med låg tröskel.  Studerandepraktik och alla skolningar avbryts till och med den 14 februari.  

Besök på sjukhuset rekommenderas ej

För att hindra spridningen av viruset är det viktigt att utomstående besökare använder ansiktsmask, ser till att ha god handhygien och håller två meters säkerhetsavstånd till andra personer. Anhöriga ombeds överväga besök noga.

Incidenstalet i Vasa sjukvårdsdistrikt är nu 71. Under det senaste dygnet har 15 nya coronafall konstaterats. Antalet konstaterade fall har varit högt också de föregående dygnen. Österbottens coronasamordningsgrupp konstaterade den 29 januari att området igen övergått till virusets spridningsfas.

29.01.2021 Redaktion_Toimitus