I Österbotten är antalet nya coronafall inte så högt, men i och med att man fortfarande konstaterar nya fall på olika håll i landskapet så håller coronasamordningsgruppen sina rekommendationer om bland annat sammankomster och hobbyverksamhet vid makt till den 30 april. Gruppen tar på nytt ställning till rekommendationerna vid sitt nästa sammanträde den 20 april.

Österbotten befinner sig fortfarande i accelerationsfasen och rekommendationerna i regionen ligger i linje med social- och hälsovårdsministeriets anvisningar.

– Läget kan försämras om rekommendationerna avvecklas för snabbt. Det här har man upptäckt i många europeiska länder, säger Vasa centralsjukhus infektionsöverläkare Juha Salonen.

Alla restriktioner och rekommendationer i Österbotten finns på Vasa centralsjukhus webbplats.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång tisdagen den 20.4.2021 april.  

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: accelerationsfasen

Totala antalet coronainfektioner: 2 361 (tisdag 13.4)

Incidensen i regionen (14 dygn): 37 (tisdag 13.4)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 1,6 %

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf. Juha Salonen, VSVD, Tomas Häyry, Vasa, Heikki Kaukoranta, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Jarkko Pirttiperä, K5, Miia Kaartinen, RFV, Ulla Harjunmaa, THL, Timo Saari, NTM, Petra Fager, kommunikation, VSVD, Päivi Berg, sekreterare.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

13.04.2021 redaktion_toimitus