Coronaläget i Österbotten har vänt till det sämre den gångna veckan. Incidenstalet, som var 21 för en vecka sedan, har nu stigit och onsdagen 7 april är det 32. Trots den ökade mängden fall är situationen stabil och smittkedjorna har kunnat spåras bra.

– En stor del av Österbottens nya fall kommer från utlandet och delvis också från andra delar av Finland. Folk reser fram och tillbaka, vilket tyvärr syns i antalet fall, sammanfattar Vasa centralsjukhus infektionsöverläkare Juha Salonen.  

Under veckan har enstaka nya fall dykt upp runt om i Österbotten. Österbotten har klarat sig undan stora massexponeringar.

Kvar i accelerationsfasen

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträdde på tisdagen den 6 april och konstaterade att Vasa sjukvårdsdistrikt fortfarande befinner sig i accelerationsfasen av coronavirusepidemin, ännu kan man inte ta steget ner till basnivån. Gruppens ordförande Marina Kinnunen uppmuntrar befolkningen till att orka i denna utdragna situation.

– Ni har följt restriktionerna och rekommendationerna fint, ni ska alla ha ett stort tack för det.

Gruppen förlängde två av rekommendationerna i området. Övriga restriktioner och rekommendationer står oförändrade. Följande rekommendationer förlängdes i likhet med de andra till slutet av april:  

  • All hobbyverksamhet för vuxna i grupp (över 20-åringar) som äger rum inomhus, vilken gruppen den 29 januari 2021 starkt rekommenderade att avbryts. Rekommendationen förlängdes nu till 30.4.2021.
  • Privata tillställningar för över 10 personer, vilka gruppen inte rekommenderar att ordnas alls. Rekommendationen trädde i kraft 23.3 och den förlängdes nu till 30.4.2021.

Alla restriktioner och rekommendationer i Österbotten finns på Vasa centralsjukhus webbplats.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång tisdagen den 13 april 2021.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: accelerationsfasen

Totala antalet coronainfektioner: 2 331 (onsdag 7.4)

Incidensen i regionen (14 dygn): 32 (onsdag 7.4)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 2,91 %

Dödsfall till följd av sjukdomar förorsakade av coronaviruset i sjukvårdsdistriktet sedan epidemins början, 6.4.2021: 16 personer. (Meddelas varannan vecka.)

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Peter Nieminen, VSVD, Juha Salonen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Jarkko Pirttiperä, K5, Gun Kapténs, Larsmo, Ulla Harjunmaa, THL, Timo Saari, NTM, Hanna Hattar, VSVD, rapportering, Päivi Berg, VSVD, sekreterare.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

07.04.2021 redaktion_toimitus