Coronaläget i Österbotten är utmanande och påverkar för tillfället verksamheten vid Vasa centralsjukhus. Coronasmittor och exponeringar har förekommit bland personal och patienter på flera enheter. Coronasmittor och exponeringar utgör ett hot mot att tillräckligt med personal finns att tillgå, eftersom personal är på sjukledigheter och i karantän. För tillfället rekommenderas att man undviker andra än nödvändiga besök på sjukhusets enheter.

Minimalt med besök på sjukhusets enheter önskas

Det rekommenderas att andra än patienter undviker att besöka sjukhusets enheter p.g.a. det svåra epidemiläget. Det rekommenderas att man låter bli att besöka avdelningarna om det inte är nödvändigt. Rekommendationen gäller alla enheter vid Vasa centralsjukhus, inklusive de psykiatriska avdelningarna i Roparnäs.

— Vi önskar att invånarna i Österbotten tar det förvärrade coronaläget på allvar, skyddar sig själva och andra från smittan samt tar vaccinerna, konstaterar Marina Kinnunen, direktör för sjukvårdsdistriktet.

Beredskapsledningsgruppen vid Vasa centralsjukhus följer intensivt med hur coronaläget inverkar på sjukhusets verksamhetsförmåga.

29.12.2021 Redaktion_Toimitus