Den mutation av coronaviruset som har sitt ursprung i Storbritannien har konstaterats hos tre personer i Österbotten. De tre fallen, som konstaterats i en kommun, är kopplade till varandra. Smittan har skett kring julen.

Smittkedjan har sitt ursprung i resande från utlandet. De smittade har föredömligt varit i karantän sedan proven togs och isolerade sedan de fick de positiva provsvaren.

Allmänt har spridningen av coronaviruset vänt mot det sämre i Österbotten den senaste veckan. Incidenstalet i området har stigit och fredagen 8 januari är det 49. Coronasamordningsgruppen i Österbotten höll ett extrainsatt möte på fredagen och påminner befolkningen om att följa rekommendationerna, att vid minsta lilla symtom ta kontakt för coronaprovtagning samt om karantänpraxisen, dessa är av yttersta vikt för att hindra spridningen av viruset. Gällande rekommendationer och begränsningar i Österbotten finns att läsas på Vasa centralsjukhus webbplats.

Gällande virusmutationen och de konstaterade fallen i området har Österbottens coronasamordningsgrupp kommit överens om koncentrerad kommunikation tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vidare information fås av Taneli Puumalainen, överläkare på THL.

08.01.2021 redaktion_toimitus