På skärtorsdagen, långfredagen och annandag påsk svänger en mobil provtagningsenhet in på Vasa järnvägsstations gård. Den mobila provtagningsenheten gör coronatest med låg tröskel. I synnerhet passagerare som anländer till Vasa uppmanas söka sig till provtagningsenheten.

Tester tas på järnvägsstationen:

Torsdagen den 1 april 2021 kl. 17.30–18.30

Fredagen den 2 april kl. 17.30–18.30

Måndagen den 5 april kl. 17.30–18.00

Provtagningen är gratis och kräver inte remiss. Även symtomfria personer kan testa sig. Provtagningen hittas lätt med hjälp av den ambulans som står parkerad invid provtagningsplatsen. Provsvaret fås inom 2–3 dygn. Provtagningarna med låg tröskel arrangeras av Vasa sjukvårdsdistrikt och Vasa stad.

Tillsammans kan vi stoppa spridningen av viruset!

31.03.2021 Redaktion_Toimitus