Läget håller på att utvecklas i en bättre riktning, men Österbotten befinner sig fortfarande i spridningsfasen av epidemin. Idag är incidensen i regionen 214. Smittfall konstateras mest bland barn, skolelever och ovaccinerade vuxna. Österbottens coronasamordningsgrupp som sammanträdde på tisdagen den 14 september uppmuntrar invånarna att vaccinera sig för att få ett skydd mot coronaviruset.

Under den senaste veckan har man bekräftat 192 nya coronafall i Österbotten, och för närvarande vårdas tre patienter på sjukhus på grund av symtom som förorsakats av coronaviruset. Två av dem är inte vaccinerade och en har fått bara en vaccindos. För närvarande är cirka 40 % av de insjuknade barn och skolelever. Men en avsevärd andel av de smittade är ovaccinerade vuxna. Exponeringar har inträffat bland annat på daghem, skolor och arbetsplatser. Det förekommer fortfarande också många familjesmittor och vidare exponeringar.

Under den senaste veckan har de flesta fallen i Österbotten konstaterats bland vasabor och invånare i Jakobstadsnejden.

Smittkällan har nu kunnat spåras i 87 % av fallen. Under vecka 36 har 1400 personer satts i karantän i sjukvårdsdistriktets område, medan 60 personer i karantän har insjuknat.

Viktigt att få ett vaccinskydd

I Vasa sjukvårdsdistrikt har 72 procent av hela befolkningen fått en vaccindos och 56 procent fått två vaccindoser. (THL:s statistik 12.9.)

Österbottens coronasamordningsgrupp uppmuntrar befolkningen att vaccinera sig mot coronaviruset i och med att coronasjukdomen snart i allt högre grad blir en sjukdom som drabbar ovaccinerade i takt med att begränsningarna lättar.

Enligt THL:s undersökning ger två vaccindoser cirka ett 78 procentigt skydd mot coronavirussjukdom och över 90 procents skydd mot sjukdom som kräver sjukhusvård.

Möjlighet att testa sig med låg tröskel

Den här veckan arrangerar man coronaprovtagningar med låg tröskel i Vasa på Lidls parkeringsplats i Melmo på onsdagen den 15 september kl. 15–17.

Provtagningen sker vid en provtagningsbil. Testet är gratis och kräver ingen remiss. Alla intresserade även de som inte har några symtom testas. Provtagningsplatsen känns igen med hjälp av den ambulans som finns på plats.

Den starka rekommendationen om användning av munskydd och den allmänna rekommendationen om distansarbete fortsätter i Österbotten till den 30 september.

De gällande rekommendationerna och restriktionerna kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 21 september.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Spridningsfas

Totala antalet coronainfektioner: 3 371 (tisdagen 14.9.2021)

Incidensen i regionen (14 dygn): 214 (tisdagen 14.9.2021)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 6,6 %

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Juha Salonen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Tomas Häyry, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Miia Kaartinen, RFV, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Timo Saari, NTM, Heidi Kurvinen, kommunikationen, VSVD, Päivi Berg, sekr. VSVD.

 

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

14.09.2021 Redaktion_Toimitus