Österbotten befinner sig fortfarande i spridningsfasen, och smittan sprids i synnerhet bland skolelever och ovaccinerade vuxna. Österbottens coronasamordningsgrupp som sammankom på tisdagen den 31 augusti uppmanar invånarna att testa sig redan vid lindriga symtom och påminner också om vikten att vaccinera sig. På tisdagen var incidensen i regionen 142.

I Österbotten har man under den senaste veckan bekräftat 110 nya coronafall, och för närvarande vårdas en patient på sjukhus med symtom som förorsakats av coronaviruset. Mer än hälften av smittfallen har konstaterats i Vasa, Korsholm och Laihela, men det finns smittfall även i andra kommuner i landskapet. Merparten av de insjuknade är barn eller ovaccinerade vuxna. Exponeringar har inträffat bland annat i skolor samt i samband med i idrottsträningar och privata tillställningar. Det förekommer också många familjesmittor och vidare exponeringar.

I jämförelse med förra veckan har smittspårningen löpt bättre för nu har man kunnat spåra över 70 % av fallen. Under vecka 34 sattes 1049 personer i karantän i sjukvårdsdistriktets område och 15 personer i karantän insjuknade.

Viktigt att också unga får ett vaccinskydd

Österbottens coronasamordningsgrupp uppmuntrar befolkningen att vaccinera sig mot coronaviruset. Trots att smittläget i regionen är dåligt så har sjukhuset inte fyllts av covid-patienter tack vare det omfattande vaccinskyddet bland riskgrupperna. Det är också viktigt för unga vuxna att vaccinera sig mot coronaviruset, eftersom den allvarligare sjukdomsformen tvingat även normalfriska unga att söka sjukhusvård.

I Vasa sjukvårdsdistrikt har 70,8 procent av hela befolkningen fått en vaccindos och 47,2 procent fått två vaccindoser. <0} (THL:s statistik 30.8.)

 

Sök dig till coronaprovtagning redan vid lindriga förkylningssymtom

Österbottens coronasamordningsgrupp påminner om att man redan med lindriga symtom bör stanna hemma och söka sig till coronaprovtagning med låg tröskel. Det här gäller alla oberoende ålder. Även med smärre symtom bör man undvika att delta i dagvård, skolarbete, arbete eller hobbyverksamhet.

I Vasa arrangerar man coronaprovtagning med låg tröskel under tre dagar den här veckan. Tid och plats:

  • Tisdagen den 31 augusti kl. 15-18, parkeringsplatsen vid Vasa universitet
  • Onsdagen den 1 september kl. 15–18, parkeringsplatsen vid Vasa universitet
  • Fredagen den 3 september kl. 15–18, Vasa torg

Provtagningen sker i en provtagningsbil. Testet är gratis och kräver ingen remiss. I provtagningsbilen kan alla intresserade testa sig, även symtomfria personer. Provtagningsplatsen känns igen med hjälp av den ambulans som finns på plats.

I Vasa sjukvårdsdistrikt strävar man efter att arrangera coronaprovtagningar med låg tröskel även i fortsättningen, eftersom de blivit så populära och erbjuder så många en möjlighet att testa sig utan tidsbokning. Föregående vecka tog man ett rekordartat antal prover delvis tack vare den mobiltestning som arrangerades vid universitetet och på torget.

Arbeta på distans, använd munskydd och delta i hobbyverksamhet bara om du är frisk

Den starka rekommendationen om användning av munskydd och den allmänna rekommendationen om distansarbete fortsätter i Österbotten till den 30 september. Coronasamordningsgruppen betonade åter igen vikten av att omsorgsfullt följa de givna hälsosäkerhetsanvisningarna även i samband med hobbyverksamhet i grupp. Endast symtomfria personer bör delta i hobbyverksamhet.

Dessutom bör man samlas till privata tillställningar i så små grupper som möjligt och även då följa gällande hälsosäkerhetsanvisningar.

De gällande rekommendationerna och restriktionerna kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 7 september 2021 och vid behov redan tidigare.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemins fas: Spridningsfas

Totala antalet coronainfektioner: 3 008 (tisdagen 31.8.2021)

Incidensen i regionen (14 dygn): 142 (tisdagen 31.8.2021)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 2,9 %

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Peter Nieminen, VSVD, Juha Salonen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Tomas Häyry, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Miia Kaartinen, RFV, Tuula Hannila-Handelberg, THL, Timo Saari, NTM, Heidi Kurvinen, kommunikationen, VSVD, Päivi Berg, sekreterare VSVD.

 

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

31.08.2021 Redaktion_Toimitus