Österbottens välfärdsområde har igen kallat med den privata företagshälsovården i vaccinationsarbetet. Målsättningen är att försnabba coronavaccineringen av befolkningen. Vaccinationerna inom den privata företagshälsovården inleds direkt under början av nästa år.

Såväl första, andra som tredje dosen

Inom den offentliga hälsovården får man redan nu den första, andra och tredje dosen coronavaccin. Inom den offentliga hälsovården riktas den tredje vaccindosen i nuläget främst till de äldre åldersgrupperna och till dem som tillhör någon av de medicinska riskgrupperna. Från och med nästa år ska man vid sidan om den första och andra coronavaccindosen även kunna få den tredje dosen coronavaccin från företagshälsovården.

– Till den viktigaste målgruppen hör de  som helt saknar skydd och som ännu inte tagit ens den första dosen coronavaccin. Även de som tillhör någon av riskgrupperna bör ha företräde till den tredje dosen cornavaccin konstaterar Österbottens välfärdsområdes chefsöverläkare Peter Nieminen.

Speciellt under julen kan det uppstå rusning till vaccinationstillfällena i regionen eftersom många är lediga och då vill passa på att vaccinera sig, samtidigt som den personal som vaccinerar också borde få hålla några vilodagar.

– Grundfriska personer som har skydd av två doser coronavaccin kan vänta till efter årsskiftet innan man tar den tredje dosen coronavaccin, säger Peter Nieminen. – Två coronavaccindoser ger redan ett gott skydd mot de allvarligare formerna av sjukdomen. Det viktigaste är att följa anvisningarna om god handhygien, använda ansiktsmask, undvika trängsel och oavsett vaccinationsskydd hålla säkerhetsavstånd till andra i det här läget som nu råder.

De nationella anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) utfärdar efterföljs inom vaccineringarna.  Den andra vaccindosen kan enligt de nuvarande rekommendationerna tas 5–6 veckor efter den första dosen. Man kan få den tredje vaccindosen tidigast 4 månader efter den andra dosen om man har fyllt 18 år och inte tillhör någon riskgrupp. De rekommenderade tidsintervallen mellan vaccindoserna är dock andra om man är äldre eller tillhör någon av de medicinska riskgrupperna. 

– Vi försöker på alla möjliga sätt sträva till att kunna vaccinera snabbare för att minska risken för så många som möjligt att insjukna svårt, säger Peter Nieminen.

Företagshälsovården erbjuder coronavaccin efter årsskiftet

Stor del av de privata företagshälsovårdsaktörerna kommer att delta i ” vaccinationstalkot” från och med början av år 2022.

– Det är väldigt fint att regionens företagshälsovårdsaktörer förhåller sig positiva till att medverka i vaccinationsarbetet, eftersom det är en stor hjälp till den offentliga hälsovården konstaterar Peter Nieminen.

Det är ändå viktigt att konstatera att iallafall i nuläget baserar sig vaccinationerna  på avtal mellan företagen och företagshälsovårdsaktörerna.
– Du får tilläggsinformation i första hand från den egna arbetsgivaren. I oklara situationer eller annars vid behov  kan man också vara i kontakt med den egna företagshälsovården, säger Peter Nieminen.

Vaccineringar av 5-11 åringarna sker i huvudsak först under nästa år

Den första leveransen av Cominatys vaccin avsedda för barn har anlänt till Österbotten.  Vaccinerna kommer första skedet att ges till de barn som hör till följande riskgrupper:

 • organtransplantation eller stamcellstransplantation
 • kraftig immunsuppressiv behandling eller immunbrist 
 • kroniska lungsjukdomar
 • vissa hjärtsjukdomar hos barn
 • kronisk njursjukdom
 • svår kronisk leversjukdom
 • övervikt, ISO-BMI minst 30 (viktindex)
 • neurologiska sjukdomar som förorsakar andningssvikt eller ökar infektionskänsligheten
 • Downs syndrom
 • typ 1 och 2 diabetes
 • astma som kräver regelbunden medicinering (året runt)

– Vi inväntar nationella anvisningar och en ändring av vaccinationsförordningen innan vaccinering av hela åldersgruppen kan inledas, säger Peter Nieminen.

21.12.2021 Redaktion_Toimitus