Modern medicin och dess behandlingar baseras på forskningsdata. Den information som producerats inom forskningen, har använts för att övervinna många tidigare livshotande sjukdomar. Biobankprover främjar medicinsk forskning, vars syfte är att få en insikt för orsaker till sjukdomar och att utveckla nya läkemedel och behandlingar. Den 3 mars startade kampanjen- Ger du ditt samtycke, som täcker hela Finland och grundar sig på insamlingen av biobank- samtycken, som befolkningen ger på frivilligt och insamlingen av de nödvändiga prov som behövs för forskningen. Auria Biobank är också med i denna kampanj.

Att ge ett samtycke och överlämna ett prov till biobanken är värdefullt för den medicinska forskningen. Nuvarande medicinska behandlingar baserar sig på forskning. Resultat som erhålls från biobankforskningar returneras till biobanken för återanvändning i nya studier, berättar Riikka Taina och Lila Kallio från Auria biobank, vilka deltar i Ger du ditt samtycke- kampanjen.

Kampanjen- Ger du ditt samtycke, startade den 3 mars och Auria biobank, Norra-Finlands Biobank Borealis, Tammerfors Biobank, Mellersta-Finlands Biobank, Östra-Finlands Biobank, Helsingfors Biobank samt Biobanken Finlands Terveystalo.

Biobankerna samlar in och lagrar biologiska prov och den hälsoinformation, som är relaterad till provgivaren, för medicinsk forskning och produktutveckling.

Oberoende av ålder eller sjukdom, kan vem som helst ge ett samtycke. Målet för framtida forskning är att prover och data, som behövs för forskningen, skulle representera en bred mångfald av olika sjukdomsgrupper som skulle finnas färdigt i biobanken, berättar Kallio.

Kampanjen- Ger du ditt samtycke, startar för andra gången. Den första kampanjen lanserades i april förra året, för att Corona försvårade insamlingen av samtycken, ansikte mot ansikte. Under förra kampanjen erhölls nästan 14 000 biobanksamtycken i hela Finland.

Biobankerna är viktiga för forskningen av olika sjukdomar

Provtagningen, som sker genom biobankerna, kan hjälpa forskningen inom olika sjukdomar, där man söker effektivare behandlingar, tar reda på sjukdomsorsaker och planerar nya sätt i förebyggandet av sjukdomar eller utvecklar till exempel nya vacciner för förebyggandet av infektioner.

Prov från biobanken har också använts under corona-pandemin, bland annat i FinnGen- forskningen, där det söktes efter förståelse för de ärftliga bakgrunderna som ligger bakom den individuella sjukligheten vid corona-infektioner. Dessutom har Auria Biobank varit involverat bland annat i genomförandet av forskningen om faktorer som påverkar det individuella förloppet av Covid-19 infektioner.

Så här kan du ge ditt samtycke:

  • Vem som helst kan ge sitt prov till
  • Att delta är frivilligt och kräver ett biobanksamtycke
  • Biobanksamtycket kan ges elektroniskt eller manuellt på papper. Samtycket kan annulleras på samma sätt utan orsak, när som
  • Det rekommenderas att ge sitt samtycke eller förbud i det sjukvårdsdistrikt var man får sin hälsovård.
  • Biobankprovet (som vanligen är ett blodprov) tas på laboratoriet i samband med annan Vissa biobanker har också provtagning enbart på biobankprover (mera information finns på din biobanks web-sida).
  • Även om inte det är möjligt att genast att ge ett prov, finns samtycket och remissen i kraft till nästa gång.
  • Mera information om, att ge samtycke och biobanksverksamheten, finns på ditt eget distrikts biobanks web-sidor. Du hittar ditt distrikts biobank från adressen: annatkoluvan.fi .

 

Mera information från Auria biobanks Forskningsskötare:

Egentliga Finlands SVD: Auria Biobank, info@auria.fi , 050 578 0815 (mån – fre 10 -16)

Vasa SVD: Susann Brunell, Forskningsskötare, susann.brunell@vshp.fi , 040 649 3113 (mån – fre 9-15 )

Läs mera:

Finländska Biobanker https://www.biopankki.fi/sv/finlandska-biobanker/

Auria Biobank https://www.auria.fi/biopankki/sv/

15.03.2021 Redaktion_Toimitus