Från och med den här veckan får de som tar sin första dos av coronavaccinet sin boosterdos redan 8 veckor efter den första dosen. De som redan har fått sin första vaccindos och har en tid bokad för sin boosterdos får sin vaccindos helt i enlighet med den tidigare tidtabellen, dvs. 12 veckor efter sin första vaccindos.

Målet är en bättre vaccinationstäckning

Syftet med det kortare vaccinationsintervallet är att förbättra vaccinationsskyddet bland befolkningen så fort som möjligt.

–  Vaccinet ger individen ett skydd mot den allvarliga formen av sjukdomen och förebygger att viruset sprids i samhället. Vaccinet får en bra effekt även om boostervaccinet ges redan efter åtta veckor, säger Vasa sjukvårdsdistrikts chefsöverläkare Peter Nieminen.

Redan överenskomna tider för boosterdoser kommer inte ombokas för det skulle kunna skapa förvirring om man bokade om allas tider.

– Den som fått sin första vaccindos kan i lugn och ro vänta på den andra vaccindosen. Däremot kan personer som hör till någon riskgrupp samt social- och hälsovårdsanställda som fått bara en vaccindos få sin boosterdos redan åtta veckor efter sin första vaccindos, säger Peter Nieminen.

Vaccinationer av 12–15-åringar förbereds

Kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt förbereder sig nu på att börja vaccinera över 12 åringar vecka 33 efter att skolorna har börjat. Vaccinationerna förbereds i samarbete med skolhälsovården.

–  Det finns gott om vaccin och det räcker till alla som vill vaccinera sig. Jag vill ännu uppmuntra alla att vaccinera sig för att skydda sig själva och andra medmänniskor mot den allvarliga sjukdomsformen, säger Peter Nieminen.

09.08.2021 Redaktion_Toimitus