Vasa centralsjukhus är ett av tre sjukhus i Finland som fått en desinfektionsrobot som fungerar med UV-ljus. Roboten kan desinficera ett över 20 kvadratmeter stort patientrum på minde än tio minuter. De rum som anses behöva desinfektion med UV-ljus för att fullborda slutstädningen har nytta av roboten i och med att den skapar en mikroorganismsäker miljö snabbare än motsvarande apparater som använts tidigare.

Första veckan i oktober fick Vasa centralsjukhus ta emot en desinfektionsrobot som donation av Europeiska unionen. Totalt har EU införskaffat 200 stycken robotar och enligt nyligen bekräftade uppgifter är 100 fler på kommande för att hjälpa medlemsländerna i coronapandemin.

Hälsoaktörerna i EU:s medlemsländer hade möjlighet att ansöka om att få robotarna, värda 80 000 euro, som donation. Vasa centralsjukhus skickade in en ansökan till EU och lyckades knipa en av robotarna. Totalt fick Finland tre desinfektionsrobotar. Av sjukhusen i Finland var Vasa det enda centralsjukhuset som fick en robot. De två andra som fick varsin robot är Åbo universitetscentralsjukhus ÅUCS och Helsingfors universitetssjukhus HUS.

Den effektiva roboten sparar tid

– UVD-roboten som rör sig på hjul är utrustad med ett sensoröga och styrs med en surfplatta. Den sparar märkbart med tid då patientrummen genomgår slutstädning i jämförelse med de apparater som tidigare använts för att förstöra mikroorganismer, berättar Mika Kujala, verkställande direktör på Fine Medical Oy, som importerar robotarna.

Till skillnad från tidigare desinfektionsapparater som stått statiskt mitt i rummet, kan UVD-roboten röra sig runt smidigt. En rutt matas in på förhand i roboten så att den vet var den ska köra i rummet som ska desinficeras. Rutten ritas ut på en surfplatta. Roboten kör sin rutt på egen hand och desinficerar rummet med hjälp av UV-ljus från lysrör. Om ett objekt kräver noggrannare desinfektion märks detta ut på robotens rutt. Roboten stannar och ger mer UVC-ljus på föremål som kräver en mer grundlig desinfektion, till exempel patientsängar. Med de tidigare apparaterna behövde man också vänta en stund innan man gick in i rummet efter desinfektionen. Detta behövs inte med UVD-roboten.   

UVC-ljuset bryter ner bakteriernas DNA-struktur

UVD Robot är det danska företaget som tillverkat apparaten. Företaget har utvecklat desinfektionsrobotar sedan år 2014. De robotar som nu donerats och finns på marknaden är den tredje versionen. I forskningar har det konstaterats att UVC-ljud förstör osynliga mikroorganismer i luften och på ytor genom att bryta ner bakteriens DNA-struktur. Olika mikroorganismer kräver olika lång ljusstrålning, vilket kan justeras på roboten. De ställen man vill att ska desinficeras extra noga utsätts för ljuset en längre tid. Det går att ställa in flera sådana objekt i rummet som ska desinficeras.

Robotens UVC-ljus är ett konstgjort ljus som strålar ut från robotens lysrör. Samma ljusstrålning kommer också från solen, men den når inte fram till jordens yta, utan stannar i ozonskiktet som omger atmosfären.  Då roboten desinficerar ett rum ska det vara tomt på människor, djur och växter, eftersom det starka UV-ljuset bränner och orsakar brännskador på huden.

I samband med att apparaten överläts till sjukhuset fick personalen en grundlig säkerhetsutbildning av importören Fine Medical Oy. På utbildningen närvarade också en representant från den danska tillverkaren.

18.10.2021 redaktion_toimitus