Det digitala klientrådet för föräldrar har nu kommit ut med en ny förfrågan. Under våren 2021 frågar vi i eFöräldrarådet hur du fått kontakt med våra barnenheter.

Vi önskar att du hinner svara på en kort förfrågan och ge oss tips på hur vi kan förbättra nåbarheten till de olika enheterna.Vem som helst som är intresserad av att utveckla den kundorienterade servicen som är riktad till barn är välkommen att delta i rådet. Resultaten av tidigare förfrågan används för att främja bemötandet.

Alla föräldrar och vårdnadshavare till barn får cirka två gånger per år en möjlighet att besvara enkäter som publiceras på Vasa centralsjukhus webbplats (på barnenheternas sidor). Trots att man svarat på en enkät så behöver man inte svara på några fler enkäter om man inte vill.

Föräldrarådets nyaste förfrågan hittar ni här. (länken uppdaterat 2/2021)

Barnenheternas eFöräldrarådets resolution hösten 2020 hittar ni här.

19.02.2021 Redaktion_Toimitus