Nu har Österbottens välfärdssamkommun fått fem regionala servicechefer som inom ramen för sin expertuppgift ska stöda välmående i samverkan med och i gränsytan mellan samkommunen, kommunerna, befolkningen, beslutsfattare och personal. Sammanlagt valde man nu servicechefer för fyra olika områden som uppräknat från norr till söder är följande: Jakobstad-Pedersöre-Nykarleby-Larsmo, Korsholm-Vörå, Vasa-Laihela för vilket man valde två servicechefer samt Malax-Korsnäs-Närpes-Kristinestad-Kaskö.

De nu valda cheferna ska också se till att servicen och informationsutbytet löper smidigt mellan de olika aktörerna i regionen. De ska dessutom tillsammans skapa ett regionalt nätverk för att kunna utveckla och övervaka verksamheten, men också för att kunna delta i implementeringen av säkerhets- och kvalitetsinformationen i välfärdsområdet.

Tjänsterna var ledigförklarade 29.12.2020–12.1.2021. Tjänsten i regionen Jakobstad-Pedersöre-Nykarleby-Larsmo söktes av fem (5) personer, tjänsten i regionen Korsholm-Vörå söktes av sex (6) personer, de två tjänsterna i regionen Vasa-Laihela söktes av sammanlagt aderton (18) personer och tjänsten i regionen Malax-Korsnäs-Närpes-Kristinestad-Kaskö söktes av nio (9) personer.  

Styrelsen för samkommunen för Österbottens välfärdsområde har idag på måndagen den 22 februari 2021, i linje med styrgruppens förslag, valt följande personer till regionala servicechefer.

  • Till tjänsten som regional servicechef för regionen Jakobstad-Pedersöre-Nykarleby-Larsmo valdes Åsa Nyberg-Sundqvist (politices magister)
  • Till tjänsten som regional servicechef för regionen Korsholm valdes Christine Widd (politices magister)
  • Till de två tjänsterna som regionala servicechefer för regionen Vasa-Laihela valdes Tarja Koukkunen (hälsovårdare, högre högskoleexamen) och Lisa Sundman (magister i hälsovetenskaper)
  • Till tjänsten som regional servicechef för regionen Malax-Korsnäs-Närpes-Kristinestad-Kaskö valdes Tiia Krooks (magister i administrativa vetenskaper)

De nya servicecheferna sköter sina tjänster på deltid vid sidan av sina egna nuvarande tjänster till slutet av år 2021 och på heltid från och med början av år 2022 när verksamheten i välfärdsområdet startat full ut.

22.02.2021 redaktion_toimitus