Besvara en enkät som används för att samla in information om hur belåtna föräldrarna är med det arbete som skötarna utför på Vasa centralsjukhus barnpoliklinik.

Du kan besvara enkäten här. Det tar bara ett par minuter att besvara enkäten. På polikliniken kan enkäten besvaras i pappersform och lämnas i den svarslåda som finns på polikliniken. Svarstiden är 7–29.4.2021.

Det är helt frivilligt att besvara denna enkät.

Enkäten som har utarbetats av Vasa yrkeshögskolas sjukskötarstuderande Laura Ollila och Niina Kivelä hör till deras examensarbete. I deras examensarbete – som utgår från ett vårdarbetsperspektiv – undersöker de hur belåtna föräldrarna är med barnets vård på Vasa centralsjukhus barnpoliklinik.

De som besvarar enkäten kan också delta i utlottningen av ett presentkort värt 15 euro genom att uppge sina kontaktuppgifter i slutet av enkäten.

Föräldrarnas svar som bara är till för examensarbetet behandlas anonymt och på så sätt att inga enskilda respondenter ska kunna identifieras. Enkäten och de kontaktuppgifter som insamlas används bara av dem som utför undersökningen och förstörs när undersökningen har slutförts.

Personalen på Vasa centralsjukhus barnpoliklinik informeras om undersökningsresultaten när undersökningen är slutförd. Resultatet av undersökningen kan användas för att utveckla verksamheten på barnpolikliniken.

Dina svar är värdefulla.

Tack!

28.04.2021 Redaktion_Toimitus