Framför Vasa centralsjukhusets Y-huset inleds gårdsarbeten på måndag 4.10.2021. Samjourens entré är tillgänglig hela tiden, men alla parkeringsplatser på gården tas ur bruk, med undantag för två platser för personer med funktionsnedsättning invid entrén. Arbetet är indelat i två etapper. Arbetena under etapp 1 beräknas pågå 4–5 veckor och under etapp 2 ungefär 2–3 veckor.

Under etapp 1 från och med 4.10: 

Alla parkeringsplatser på gården tas ur bruk, med undantag för två platser för personer med funktionsnedsättning invid entrén. Dessa platser har markerats med grönt på bilden. Vi uppmanar alla att parkera i parkeringshuset och på sandplanerna. 

Bårtaxibilar ombeds tillfälligt använda sig av någon annan entré än samjourens (Y-byggnaden). 

I kanten av gårdsområdet, markerat med blått på bilden, löper trafiken till samjouren i båda riktningarna. Denna är enbart avsedd för avlämning/hämtning. 

Gångtunneln flyttas från dess nuvarande läge en aning närmare parkeringshuset. Den nya rutten har markerats med orange på bilden. 

Cykeltaket flyttas från mitten av parkeringsplatsen närmare samjourens entré, markerad med gult på bilden. 

Rökrutan flyttas bredvid cykeltaket, markerad med rött på bilden.

Vi informerar mer om arbetena under etapp 2 senare. Vi beklagar eventuella olägenheter. 

29.09.2021 Redaktion_Toimitus