På grund av den befintliga ögonläkarsituationen i Vasa centralsjukhus kommer vi att förändra vår jourverksamhet för ögonsjukdomarna från och med den 29.11.2021 (vecka 48) och tills vidare enligt följande:

Måndag – Onsdag: Jourbesöken skötes som tidigare här i Vasa centralsjukhus.

Torsdag – Fredag: Jourbesöken kommer att styras till Seinäjoki centralsjukhus ögonjour under dagtid mellan klockan 8:00–15:00. Remitterande läkare med ett jourfall kan kontakta Seinäjoki ögonjour direkt för konsultation i telefonnummer 06 415 4851 under tjänstetid.

På eftermiddagarna och kvällarna måndag – fredag samt under veckosluten remitteras jourfallen sedvanligt till ÅUCS (TYKS). Vid brådskande, men inte akuta, fall kan remiss till Vasa centralsjukhus göras med brådskandehetsgrad 1–7 dagar.

25.11.2021 redaktion_toimitus