Den strategi som utarbetats för den välfärdssamkommun som inleder sin verksamhet i Österbotten i januari 2022 godkändes i samkommunens fullmäktige den 7 juni 2021. Strategin inrymmer den nya organisationens värderingar, vision och långsiktiga mål samt den tvåspråkiga sloganen – ”Hej, hur kan jag hjälpa?", "Hei, miten voin auttaa?" – som är tänkt att återspegla tjänstvilligheten i den nya organisationen.

Österbottens välfärdsområdes värderingar kristalliseras i strategin med följande tre fraser: Från människa till människa, framåtblickande och jämlik behandling. I linje med samkommunens vision ska organisationen vara närvarande i patientens och kundens vardag, samarbeta för välfärden i alla livssituationer på två språk och arbeta innovativt för att erbjuda en samlad, effektiv social- och hälsovård. En del av de punkter som nämns i visionen beskrivs mera i detalj även i strategins långsiktiga mål. Enligt dessa mål ska samkommunen vara närvarande i vardagen, ha en hållbar ekonomi och en kvalitet av toppklass i Norden men också vara en uppskattad arbetsplats.

Beredningsarbetet har framskridit i flera faser och dragit nytta av det arbete som gjordes inför landskapsreformen

I beredningen av strategin som påbörjades i augusti 2020 i välfärdsområdes styrgrupp utgick man från det arbete som gjordes redan under den tidigare regeringen inför den då aktuella landskaps- och vårdreformen. På hösten fortsattes arbetet utgående från det. Under hösten 2020 dryftades samkommunens strategiska alternativ tillsammans med representanter för de 13 kommuner som kommer att höra till den nya samkommunen. I samband med de här diskussionerna gick man bland annat igenom vad respektive kommun anser vara viktigt med tanke på den nya samkommunen. Samtidigt gavs också kommuninvånarna och de anställda som arbetar i kommunerna och i de nuvarande samkommunerna en möjlighet att kommentera strategin med hjälp av en elektronisk enkät. I den här enkäten frågade man bland annat vad personalen anser vara viktigt för de tjänster som tillhandahålls av social- och hälsovården.

– Redan i samband landskapsberedningen och kommunrundan blev det klart att det viktigaste för österbottningarna är att få en omfattande närservice. Och därför kommer vi att satsa på närservice – men även på hållbar utveckling, en högklassig klient- och patientsäkerhet samt på att vår personal ska kunna rekommendera oss som arbetsplats, säger direktören för Österbottens välfärdsområde Marina Kinnunen, när hon bes beskriva beredningsarbetet.

Efter många skeden godkände fullmäktige den slutgiltiga strategin den 7 juni 2021. Samkommunsfullmäktiges ordförande Gösta Willman anser att mottot i den färdigställda strategin utmärkt återspeglar den nya organisationens attityd.

– ”Hej, hur kan jag hjälpa?” Ger en klar signal om hur vi vill bemöta befolkningen i Österbotten. Vi finns till för dem. 

För att förverkliga de mål som fastställs i Österbottens välfärdssamkommuns strategi har samkommunen även utarbetat en konkret verksamhetsplan, vars resultat kommer att rapporteras i samband med varje bokslut.

 

08.06.2021 redaktion_toimitus