Under den senaste veckan har coronaläget i Österbotten försämrats. Vid sitt sammanträde i tisdags konstaterade Österbottens coronasamordningsgrupp att landskapet uppfyller alla de kriterier som ställs för områden med samhällsspridning. Gruppen önskar att regionförvaltningsverket ska förlänga och skärpa sina restriktioner för de närmaste veckorna, för att det försämrade läget ska vända mot det bättre inför julen och årsskiftet. Gruppen uppmanar även till användning av munskydd i kollektivtrafiken, och rekommenderar att över 60-åringar och personer som hör till riskgrupper ska ta sin tredje vaccindos så fort som möjligt. Dessutom betonar gruppen att de coronatest som görs hemma inte ersätter de officiella testen.

Coronaläget i Österbotten har försämrats men är ändå inte hejdlöst. Spårningen av smittkedjorna lyckas något sämre än tidigare, men andelen smittkällor som hittas ligger fortfarande på en hygglig nivå. Under den senaste veckan lyckades man spåra 72 % av smittkedjorna, medan man under den föregående veckan lyckades spåra 85 % av smittkedjorna.

Under den senaste veckan har man bekräftat fler coronafall än under den föregående veckan. Veckan innan sammanträdet bekräftade man 155 positiva fall, medan man under den föregående veckan bekräftade 87 nya fall. Incidenstalet är för tillfället 150, medan det under de föregående veckorna har varierat mellan 95 och 108. Av de prover som nu tagits inom en vecka har 4,7 % visat sig vara positiva. Under de föregående veckorna har 2,9 % av de tagna proverna varit positiva.

Stark rekommendation om användning av munskydd även i kollektivtrafiken

För att dämpa spridningen av coronaviruset i Österbotten har man nu utfärdat en stark rekommendation om användning av munskydd. Enligt rekommendationen bör munskydd alltid användas utanför familjen i lägen där det inte alltid är möjligt att hålla avstånd. Coronasamordningsgruppen rekommenderar också användning av munskydd i kollektivtrafiken, där det är svårt att hålla avstånd.

Tredje vaccindosen viktig för över 60-åringar och riskgrupper

Den tredje vaccindosen ges för tillfället till över 60-åringar och personer som hör till någon riskgrupp. Coronasamordningsgruppen betonar att den tredje vaccindosen är ett viktigt skydd mot den allvarliga sjukdomsformen. På grund av att omikronvarianten smittar lättare är det viktigt att de personer som hör till målgruppen för den tredje vaccindosen tar sin boosterdos så fort som möjligt. Hela befolkningen uppmanas att vaccinera sig genast när vaccinet erbjuds till dem i enlighet med den nationella vaccinationsordningen.

Hemtest ersätter inte test som görs inom hälso- och sjukvården

Under den senaste tiden har hemtesten blivit allt populärare. Coronasamordningsgruppen påminner om att hemstest inte ersätter officiella coronatest som görs på coronaprovtagningar inom hälso- och sjukvården. Hemtest ger inte lika tillförlitliga resultat som de PCR-test som används inom hälso- och sjukvården. Personer, vars symtom tyder på att de drabbats av coronaviruset, ska alltid testa sig inom hälso- och sjukvården för att få ett tillförlitligt resultat, även om hemtestet gett ett negativt resultat. Det är också viktigt att söka sig till coronaprovtagningen inom hälso- och sjukvården om hemtestet gett ett positivt resultat.

Sammankomstbegränsningarna bör förlängas och skärpas

I Österbotten råder det tills den 19 december en sammankomstbegränsning som förbjuder offentliga tillställningar med över 100 personer där det används läktarutrymmen där det inte finns sittplatser för alla deltagare eller där det är fråga om allsångsevenemang som hör till offentliga tillställningar. Österbottens coronasamordningsgrupp framförde vid sitt sammanträde i tisdags ett önskemål till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland om att sammankomstbegränsningarna ska förlängas och skärpas.

Den 7 december gav gruppen en rekommendation om distansarbete, vilken gäller till slutet av året.

De gällande rekommendationerna och restriktionerna i Österbotten kan läsas på Vasa centralsjukhus webbplats.  På samma webbsida beskrivs även i vilken grad Österbotten uppfyller de kriterier som gäller för områden med samhällspridning.

Länder där risken att drabbas av coronaviruset är hög hittas på THL:s webbplats.

Österbottens coronasamordningsgrupp sammanträder nästa gång på tisdagen den 21 december 2021 eller vid behov redan tidigare.

Nyckeltal för coronaläget i Österbotten

Epidemiologiska kriterier för områden med samhällsspridning: Uppfylls i Österbotten (Österbotten är ett område med samhällsspridning).

Totala antalet coronainfektioner: 4 732 (tisdagen 14.12.2021)

Incidensen i regionen (14 dygn): 150 (tisdagen 14.12.2021)

Andelen positiva prover (under den senaste veckan, medeltal): 4,7 %

Coronavaccinationerna i området (OBS! Över 12-åringar): Av områdets befolkning har 87,7 % fått en vaccindos, 83,9 % fått två vaccindoser och 11,9 % fått tre vaccindoser (torsdagen 9.12.2021)

Mötesdeltagare:

Marina Kinnunen, VSVD, ordf., Peter Nieminen, VSVD, Juha Salonen, VSVD, Heikki Kaukoranta, Vasa, Tomas Häyry, Vasa, Gun Kapténs, Larsmo, Jarkko Pirttiperä, K5, Eeva Mäkinen, RFV, Tanja Pietiläinen, RFV, Dinah Arifulla, THL, Elina Kurtti, kommunikationen VSVD, Päivi Berg, sekr. VSVD.

Österbottens regionala coronasamordningsgrupp – uppgift och sammansättning

Gruppen har till uppgift att planera och vidta åtgärder med vilka man kan förhindra spridningen av den infektion som orsakas av coronaviruset (COVID-19). Användningen av rekommendations- och begränsningsåtgärder förutsätter en övergripande bedömning där beslut fattas och övervägs utgående från epidemiologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser samt i förhållande till grundläggande fri- och rättigheter.

15.12.2021 Redaktion_Toimitus