Coronafallen ökar fortfarande i Vasa sjukvårdsdistrikt. I september månad arrangerar man coronatester med låg tröskel i Vasa. Nästa mobiltestning äger rum på Lidl Melmos parkeringsplats.

Provtagningen sker i en bil. Testet är gratis och kräver ingen remiss. Alla intresserade testas, även de som är symtomfria eller som kommer från andra orter. Provtagningsplatsen känns igen med hjälp av den ambulans som finns på plats.

Tider och platser för coronatesterna:

Onsdag 8.9. kl. 15—17 Lidl Melmos parkeringsplats (Barkvägen 1)

Onsdag 15.9. kl. 15—17 Lidl Melmos parkeringsplats

07.09.2021 Redaktion_Toimitus